Minder merels in onze tuinen

De 20ste editie van Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt zit er weer op en volgens de voorlopige cijfers telden 47.237 enthousiastelingen de tuinvogels in Vlaanderen. Er zijn 805.501 vogels geteld in 25.403 tuinen. Gemiddeld zagen de vogeltellers 24 vogels van 7 soorten per tuin, dat is iets meer dan vorig jaar. De top 3 is: […]

Lees meer

Broers lanceren 2 Brothers Gins

Dendermonde is een streekproduct rijker. Twee broers hebben twee nieuwe traditioneel gestookte premium gins uitgebracht, de 2 Brothers Gins. Het compromis van hun smakenpallet resulteerde in twee gewetenloze en gedurfde gins met hetzelfde DNA, maar een verschillend karakter. Jonas (39) en Ken (37), twee broers uit Dendermonde (Grembergen), bouwden de afgelopen jaren een heuse gincollectie […]

Lees meer

Omgevingsvergunning kruispunt Mechelse Poort vernietigd

De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde zal niet zoals voorzien starten in maart/april 2023. Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat vandaag werd bezorgd, vernietigt de omgevingsvergunning. De procedure was aangespannen door (een vertegenwoordiger van) de fietsersbond die niet akkoord gaat met bepaalde ontwerpkeuzes.  AWV bestudeert nu het arrest en zal […]

Lees meer

PRUP Recreatiepool Donk: gemeente maakt bezorgdheden over aan provincie

Naar aanleiding van de publieke raadpleging over de proces- en startnota van het provinciaal RUP Recreatiepool Donk, maakt het college van burgemeester en schepenen – unaniem gesteund door de voltallige gemeenteraad – een aantal bezwaren en opmerkingen over aan provincie Oost-Vlaanderen. In 2021 werd de toekomstvisie voor het Donkgebied toegelicht aan het brede publiek. Een […]

Lees meer

Stad beslist na onderzoek om vroegere Proximusgebouw naast Administratief Centrum niet te kopen

In maart 2022 sloot de stad een samenwerkingsovereenkomst met Participatiemaatschappij Vlaanderen om de mogelijkheden van het vroegere Proximusgebouw in combinatie met het Administratief Centrum te onderzoeken. De aankoop van dit gebouw leek voor de stad een mogelijk interessante piste, door de ligging naast het huidige Administratief Centrum en de centrale ligging van beide gebouwen in […]

Lees meer

Cursus smartphone, laptop en Ipadhersteller

iRepairshop en De Schooltas Zele organiseren tussen begin februari en half april 2023 een cursus ‘Hersteller smartphone, iPads en laptops’. Concreet gaan de cursisten gedurende 10 weken 1 dag per week aan de slag om basiskennis te verwerven en deze daarna om te zetten in concrete herstelopdrachten. “Met deze opleiding willen we jongeren aanzetten om hun […]

Lees meer

Kunstraad schenkt opbrengsten van raamtekeningen aan Lebbeekse ouderraden

De kunstraad Lebbeke toonde zich tijdens de maand december opnieuw van haar mooiste kant. Naar aanleiding van het succes van de raamtekeningen vorig jaar, herhaalden ze de actie waarbij Lebbekenaren tegen betaling fraaie raamtekeningen bij zichzelf of een geliefde konden reserveren. Een aantal kunstenaars uit de kunstraad kwamen dan tijdens de maand december langs om […]

Lees meer

Hamme en Zele bundelen de krachten en fusioneren sociale huisvestingsmaatschappijen

De stijgende energieprijzen hebben een impact op vele huishoudens, met als risico dat nog meer gezinnen in armoede terechtkomen. De wachtlijsten voor een sociale woning worden almaar langer. De verplichte fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen tegen 1 juli 2023 wil lokale besturen meer slagkracht geven om sneller het aanbod sociale woningen uit te breiden. De gemeenten […]

Lees meer

Subsidiereglement voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding

Voor het Zeelse gemeentebestuur is kansarmoede een permanent strijdpunt. Het risico op armoede of sociale uitsluiting bedroeg in 2021 in heel België 18,8%. Specifiek voor Zele bedroeg de kansarmoede-index voor 2021 13,6 %. “We merken daar een dalende trend, maar het ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. De energiecrisis van […]

Lees meer

Buggenhout bouwt openbaar verlichtingspark versneld om naar leds

Buggenhout besliste einde 2017 om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2027 om te bouwen naar ultrazuinige led-verlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Buggenhout vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen […]

Lees meer

Dendermonde gaat voor klimaatadaptatie en steekt meteen de schop in de grond voor meer groen

De gemeenteraad van Dendermonde keurde het klimaatadaptatieplan goed. “In dit plan legt de stad de basis voor een klimaatrobuuste omgeving en hoe we samen onze veerkracht kunnen verhogen. In het plan staat hoe we klimaateffecten zoals hitte, verdroging, overstroming en verlies aan biodiversiteit kunnen aanpakken. Door onze omgeving aan te passen aan het veranderend klimaat, […]

Lees meer

Werken omgevingsaanleg onderbroken

De werken voor de omgevingsaanleg aan de Wiek en de Klodde lagen een tijdje stil. Tijdens het graven van enkele proefsleuven kwam aan het licht dat de toevoerleidingen naar de schakelcabine van Fluvius niet op de juiste plaats liggen, maar zich onder de toegangsweg bevinden. Dat betekent dat in de huidige omstandigheden de leidingen voor […]

Lees meer