Karnavalkomitee Wieze krijgt cultuurprijs

In 2021 stelden verenigingen zich kandidaat voor de Cultuurprijs en vroegen ze medailles aan voor hun verdienstelijke leden. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, waardoor een fysieke uitreiking opnieuw niet mogelijk was. Dat werd onlangs ingehaald. “Gelukkig hebben wij een zeer creatieve cultuurdienst die een digitale uitreiking organiseerde om zo toch de Cultuurprijs […]

Lees meer

Roger Meert blijft voorzitter van CD&V

De CD&V-leden van de afdeling Lebbeke hebben in CC Biekorf de heer Roger Meert als afdelingsvoorzitter en Maryke Moens als jongerenvoorzitter herverkozen voor de komende 3 jaren. De partijraad van CD&V Lebbeke, Wieze en Denderbelle werd hernieuwd. Burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V): “De herverkiezing van zowel de voorzitter als de jongerenvoorzitster met zeer hoge scores geeft […]

Lees meer

Speelpleintje Rooien onder handen gepakt

In de Rooien in Lebbeke, ter hoogte van huisnummers 35 tot en met 47, bevindt zich een speelpleintje dat oorspronkelijk ingericht werd als voetbalplein.  Omdat dat pleintje de laatste tijd in onbruik raakte, zocht het lokaal bestuur een nieuwe invulling voor het pleintje. Het koos daarbij voor een participatief project waar in samenspraak met de […]

Lees meer

Premie voor pop-upconcept in leegstaand pand

Leegstand is in elke stad of gemeente een doorn in het oog. Dankzij een begeleidingstraject van de provincie Oost-Vlaanderen is in Lebbeke alvast werk gemaakt van een inventaris van leegstaande handelspanden waar een pop-upzaak snel zijn intrek zou kunnen nemen. Bovendien werd ook een reglement opgesteld waardoor een pop-upconcept in een leegstaand handelspand tot 1.000 […]

Lees meer

Provincie start onderzoeksproject over ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen

De Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar in samenwerking met UGent en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) een onderzoeksproject naar het belang, het beheer en de (her)introductie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen. De Provincie tracht aan de hand van een uitvoeringsgericht pilootproject het beheer aan te passen of herintroducties uit te voeren om de ondergedoken […]

Lees meer

Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones. We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. “De gemiddelde neerslaghoeveelheid van de […]

Lees meer

Snuit, het gloednieuwe, ondeugende kind van Natuurpunt

Natuurpunt stelde tijdens de Wilde Buitendagen haar gloednieuwe huismerk Snuit voor. Snuit wijst kinderen en (groot)ouders de weg naar kleine en grote natuuravonturen. Met meer dan 100 hectare speelnatuur op de kaart, een kalender vol topactiviteiten en tientallen doe- en speeltips voor thuis wordt natuurbeleving dagelijkse kost. Want daar groeien kinderen van! “Volgens recente cijfers […]

Lees meer

Hoe droog, heet of nat wordt het in 2030, 2050 en 2100 in mijn gemeente?

De vijf Vlaamse provincies, waaronder Provincie Oost-Vlaanderen, stellen via de online databank provincies.incijfers.be een nieuw rapport ter beschikking aan de Vlaamse steden en gemeenten. Het lokaal klimaatadaptatierapport toont de weerslag van de globale klimaatverandering op een gemeente of stad. De rapporten bieden ook handvaten om Oost-Vlaanderen beter te beschermen tegen klimaatschokken zoals verdroging, hitte, wateroverlast en […]

Lees meer

Minister Diependaele start openbaar onderzoek over 21.026 Oost-Vlaamse erfgoedobjecten

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Het vaststellingsdossier voor Oost-Vlaanderen bevat in totaal 21.026 erfgoedobjecten. “Met de vaststelling van die inventaris wil ik het behoud van het bouwkundig erfgoed stimuleren. Aan erfgoed dat waardevol is maar niet beschermd, is […]

Lees meer

381.804 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in landen in ontwikkeling

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom verleent ze ook dit jaar subsidies aan 70 Oost-Vlaamse organisaties die een project hebben in een land in ontwikkeling. “Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen heel wat organisaties mondiale projecten realiseren. Zij werken hiervoor nauw samen […]

Lees meer