Budget geannuleerde nieuwjaarsrecepties gaat naar wijkwerkingen

De Volkswoningen annuleren in 2022 hun traditionele nieuwjaarsactiviteiten en storten het budget door naar zes initiatieven van vrijwilligers die een sociale werking ontwikkelen in de buurten. Een extra toelage van 750 euro gaat naar Vierdewereldgroep Aalst, Wijkcomité De Ruyter uit Waasmunster, Wijkcomité ’t Keur-Blauwe Steen, Wijkcomité Donck/Vlotgraslaan, Kinderfonds De Tondeldoos en Keurcomité uit Dendermonde. Jan Pauwels, voorzitter De […]

Lees meer

Wie ontwikkelt voor DDS en Verko het nieuwe kantoor met uitkijkplatform op het dak?

De zoektocht naar een architect voor het nieuwe kantoorgebouw van DDS en Verko in Appels is gestart. De Vlaamse Bouwmeester doet een Open Oproep om de bedrijfssite om te vormen tot een staaltje kwalitatieve architectuur met aandacht voor hernieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, vergroening, circulair bouwen, mobiliteitstroeven en een publieksfunctie voor de vele wandelaars en fietsers […]

Lees meer

326.000 euro Vlaamse subsidies voor project rond wijkverbeteringscontracten

Met de oproep wijkverbeteringscontracten ondersteunt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. De wijkverbeteringscontracten spitsen zich vooral toe op uitdagingen die de ‘lokale’ draagkracht en hefbomen overstijgen. “De focus ligt daarbij op afgebakende wijken, met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op […]

Lees meer

72.000 euro om een toekomstvisie uit te werken voor de site Krijgshospitaal

Op vrijdag 17 december besliste de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies voor stadsvernieuwing. Het lokaal bestuur Dendermonde diende in samenwerking met de eigenaar van de site, onderwijsverstrekker GO! onderwijs, een aanvraag in voor een conceptsubsidie. Met deze subsidie kan de stad een studieteam aanstellen voor de opmaak van een masterplan. “De site Krijgshospitaal […]

Lees meer

Aanleg collector in Torrestraat en Volaardestraat

In opdracht van de Aquafin nv wordt de aanleg van een bovengemeentelijke riolering (collector) gepland in de Torrestraat en een deel van de Volaardestraat met als doel de lozingen in de Buisstraatbeek, de Haagstraatbeek en Volaardebeek te saneren. Gecombineerd met deze ondergrondse werken, wil het lokaal bestuur van Dendermonde de volledige wegeninfrastructuur aanpakken en herinrichten. […]

Lees meer

Gebouwenbeheer loopt mank volgens Open VLD

Oppositiepartij Open VLD lichtte het gebouwenbeheer van de stad Dendermonde door en daar bleken her en der serieuze lacunes in te zitten. “Begin 2020 werd het college een rapport van een onafhankelijke doorlichting van het gebouwenbeheer bezorgd. Daarin werd onomwonden gesteld dat de sturing en de controle van de organisatie “eerder zwak” is”, verduidelijkt Laurens […]

Lees meer

Projectoproep in de strijd tegen armoede als gevolg van coronapandemie

Het lokaal bestuur van Dendermonde maakt 30.000 euro projectsubsidies vrij voor projecten en initiatieven die inzetten op het bestrijden van lokale armoede als gevolg van de coronapandemie. De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen middelen ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. Voor onze stad betekende dat een financiële impuls van 99.641,54 euro. “Naast de […]

Lees meer

Nieuw reglement voor de volkstuinen

Het lokaal bestuur van Dendermonde heeft twee volkstuinparken in eigen beheer. Eén gelegen in het Wastijnepark, waarop acht tuinen bewerkt worden. Een tweede ligt in de wijk ’t Keur waarop 14 tuinders actief zijn. De percelen worden gratis ter beschikking gesteld. Er geldt een voorrangsregel voor mensen uit de wijk zelf, daarna kunnen inwoners van […]

Lees meer

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen vernieuwd

Op de gemeenteraad werd het vernieuwde toewijzingsreglement voor sociale woningen goedgekeurd. “In dit reglement wordt lokale binding belangrijker, waardoor sociale woningen in de eerste plaats kunnen toegewezen worden aan kandidaat-huurders die in het centrum of deelgemeenten van Dendermonde wonen of gewoond hebben”, zegt schepen van Wonen Tomas Roggeman (N-VA). “Iedereen moet kunnen beschikken over een […]

Lees meer

Óscar Romeroscholen heeft toekomstplannen met de Kerk van het Keur

Óscar Romeroscholen vzw zal de site van de Kerk van het Keur voor onderwijsdoeleinden zal ontwikkelen. Op dit moment is daar het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Dender in ondergebracht. “De site werd aangekocht door OnderwijsPatrimonium Bisdom Gent waardoor de school ze kan opnemen in het infrastructureel masterplan. Naast de drie nieuwbouwprojecten in het centrum van Dendermonde […]

Lees meer

Fietsersbond maakt keuze voor Project Briel: geen ontdubbeling Mandekensstraat

Anders dan het stadsbestuur kiest de Fietsersbond er niet voor om een nieuwe weg aan te leggen door een ontdubbeling van de Mandekensstraat. “Die zou enkel nog meer auto-en vrachtverkeer  aantrekken”, klinkt het. De organisatie vindt de heraanleg van de doortocht doorheen Baasrode naar uitsluitend plaatselijk verkeer veel dringender. “Voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid zou […]

Lees meer

Project Briel: standpunten stad Dendermonde

Het stadsbestuur van Dendermonde maakte de standpunten omtrent het project Briel, waar de provincie een watergebonden industrieterrein wil ontwikkelen, bekend. “Niemand is tegen een nieuwe ontwikkeling in industriegebied Briel en het project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij maar er is steeds duidelijk gesteld dat als essentiële voorwaarde er meteen een oplossing moet zijn voor de mobiliteitsknoop […]

Lees meer