Gezinsbond Overmere eeuw jong

De Gezinsbond van Overmere bestaat 100 jaar. En dat werd gevierd. “De bond van de grote en jonge gezinnen werd boven de doopvont gehouden in 1921 met als eerste voorzitter Edmond Cooreman en Camiel Van Wesemael als ondervoorzitter. Sindsdien hebben vele mensen zich ingezet om onze vereniging levendig te houden waarbij elk op zijn eigen […]

Lees meer

Dorpsrestaurant Ter Meere opent opnieuw de deuren

Nu de coronacijfers het weer toelaten, heropent na 1,5  jaar ook het dorpsrestaurant in woon-zorgcentrum Ter Meere. Met het dorpsrestaurant voor senioren en mantelzorgers creëert OCMW Berlare terug een plaats voor ontmoeting en biedt hen een gezonde betaalbare maaltijd aan. “Samen eten is immers een fijne manier om nieuwe mensen te leren kennen”, vindt schepen […]

Lees meer

Cameraonderzoek en herstelbeurt voor verzakkingen riolering Broekstraat

De verzakkingen van de rioleringen in de Broekstraat zullen worden aangepakt. Er wordt een cameraonderzoek uitgevoerd en nadien worden de bewuste plakken hersteld waar nodig. “Op basis van onze Riopactovereenkomst met De Watergroep en Aquafin heeft Aquafin deze opdracht uitgewerkt”, volgens Steven Vandersnickt (Open VLD), schepen van Openbare Werken. “De werken bestaan uit het herstel […]

Lees meer

OCMW koopt bijkomend bewegingsmateriaal voor bewoners Ter Meere

De coronacrisis heeft gevolgen voor de revalidatie-  en bewegingsoefeningen in het woon-zorgcentrum Ter Meere in Overmere. Het OCMW kocht daarom extra materiaal aan. “De oprichting van een speciale Covid-eenheid maakt de aankoop van extra materiaal noodzakelijk”, volgens Gunther Cooreman (Open VLD), schepen van Sociale Zaken. “Daarenboven is het wenselijk dat meer per afdeling wordt gewerkt […]

Lees meer

Finse piste uitgebreid tot bijna twee kilometer

De Finse op het Sportpark in Overmere is uitgebreid met meerdere honderden meters. In totaal is ze nu ongeveer 1,7 kilometer lang. Omdat ze aan vernieuwing toe was besliste het gemeentebestuur om de Finse piste meteen grondig aan te pakken. “Ze is volledig uitgegraven en er werd nieuwe boomschors opgelegd. Zodat het weer comfortabel wordt […]

Lees meer