Stad Dendermonde maakt werk van energiebesparende maatregelen

Algemeen Dendermonde

De huidige energiecrisis en de hoge energiekosten treffen ook het Dendermondse stadsbestuur. De stad neemt al heel wat acties in het kader van duurzaamheid en klimaat. Daarbovenop komen nu een reeks energiebesparende maatregelen om het energieverbruik op korte termijn te doen dalen.

“Net als verschillende andere steden en gemeenten heeft ook Dendermonde de intentie om te besparen op openbare verlichting door deze verlichting van zondag tot donderdag te doven van 23 tot 5 uur. Omdat die verlichting met elkaar verbonden is in clusters die de gemeentegrenzen overschrijden, willen we hierover een akkoord bereiken met Hamme, Lebbeke, Buggenhout en Aalst”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “We verwachten hiermee een besparing van 37 procent per jaar. We willen dit doen met alle straatverlichting, ook de openbare verlichting die al vervangen is door ledlampen en waar gedimd kan worden. In Dendermonde bestaat 31 % van de straatverlichting uit ledlampen. Tegen 2028 wil de stad alle openbare verlichting omgevormd hebben naar ledverlichting. Dit past binnen de klimaatdoelstellingen van de stad en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te ‘verledden’ tegen 2030. Ook de monumentverlichting aan het Stadhuis, Vleeshuismuseum, Heldenplein, Justitiepaleis, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brusselse en Mechelse Poort doven we van zondag tot donderdag van 23 tot 5 uur.”

De eindejaarsverlichting in Dendermonde bestaat al jaren uit ledlampen, waardoor het energieverbruik beperkt blijft. De stad besliste in samenspraak met de handelaars om de eindejaarsverlichting niet volledig te schrappen, maar wel minder lang te laten branden. De kerstverlichting zal op weekdagen ook gedoofd worden om 23 uur. “Op deze manier willen we de eindejaarsfeer tijdens de donkere wintermaanden behouden, maar toch ook een besparing doen”, volgens schepen van Middenstand en Financiën Dirk Abbeloos (CD&V).

De stad stapt in het project van DDS rond energiedelen. “Door in alle stadsgebouwen digitale meters en dataloggers te installeren, kunnen we op termijn zelf geproduceerde energie verdelen tussen de verschillende stadsgebouwen. Zo benutten we energiestromen maximaal en optimaal”, verduidelijkt schepen van Gebouwen Leen Dierick (CD&V).  “Om het zwembadwater op temperatuur te houden, is heel wat energie nodig. Ook de sporthallen verlichten, verluchten en verwarmen kost veel energie. De energiefactuur voor sport is het voorbije jaar sterk gestegen. De verwarming 1 graad lager zetten betekent een besparing van 7 % energie. Op basis van het advies van de sportsector, verlagen we de temperatuur in de sporthallen. De temperatuur van het peuterbad en de douches wordt niet verlaagd. Voor de andere stadsgebouwen wordt het verlagen van de temperatuur nog verder onderzocht.”