Provincie Oost-Vlaanderen en Buggenhout ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

Algemeen Buggenhout

Veilige fietsroutes zijn voor alle fietsers belangrijk. Daarom investeerden Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Buggenhout in de ontwikkeling van een fietsroutekaart. Deze kaart moet alle inwoners aanmoedigen om de fiets te gebruiken en zo vlot op hun bestemming te geraken.

Lokaal bestuur Buggenhout is begaan met de verkeersveiligheid van zijn inwoners en de vele fietsers. De voorbije jaren investeerde het lokaal bestuur, onder andere met steun van de Provincie, flink in de verbetering van de fietsinfrastructuur en het tragewegennetwerk. Met een actieplan wil Buggenhout ook in de toekomst bestaande knelpunten aanpakken. Er is namelijk een grote nood aan een overzicht van de veiligste routes naar het werk, school, verenigingen, winkels en sportvoorzieningen.

De fietsroutekaart geeft een overzicht van de veiligste fietsroutes en markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen. De input komt van fietsers die routes, knelpunten en mogelijke oplossingen ingaven op de website van de Fietstrack van UGent. Samen met de politie, het Lokaal bestuur, de Provincie en lokale stakeholders werd vervolgens bekeken hoe een aantal van deze gevaarlijke punten kunnen worden vermeden via alternatieve routes. “Met deze fietsroutekaart willen we alle inwoners aanmoedigen om de fiets te gebruiken om zo op een veilige manier hun bestemming te bereiken”, volgens gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit.

De fietsroutekaart kan via de websites Fietsroutes Oost-Vlaanderen en Fietstrack UGent worden geraadpleegd.

 

Foto (c) Pexels.