Studie naar rioleringswerken omgeving Galgenberg

Algemeen Berlare

Na het afronden van de Bontinckstraat-Loereveldstraat starten de gemeente Berlare een nieuw rioleringsproject op. Eerst wordt een studiebureau met oog op wegenis- en rioleringswerken omgeving Galgenberg aangesteld.

“Onder andere de wateroverlast in de Molenvenne en Daelvenne zal hierdoor opgelost worden”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Steven Vandersnickt (Open VLD). “In de toekomst zal het vuil water van Galgenberg richting gewestweg gaan. De riolering van de gewestweg zal bij de heraanleg een grotere dimensie krijgen. We maken de keuze om het grotere plaatje dan enkel de Galgenberg te voorzien. We nemen de woningen in de Leopolddreef en enkele bedrijven mee die niet aangesloten zijn. Het is de bedoeling dat het regenwater richting Hoogstraat gaat via de waterloop en het vuil water richting Galgenbergstraat. Ook de wateroverlast aan ons gemeentelijk magazijn en tussen Bollewerkstraat en Hoogstraat willen we via dit plan aanpakken. Het is namelijk zo dat de bedrijven en woningen in de Leopolddreef allemaal afwateren richting Hoogstraat, waardoor wateroverlast ontstaat tussen Bollewerkstraat en Hoogstraat.”

“In het kader van het Octopusplan maakten we al enkele keuzes met het oog op het veiliger maken van de schoolomgeving Ten Berge.  Daar zou bijvoorbeeld ook een buffering kunnen komen.  Tot slot zal de wegenis Kerkhofdreef aangepakt worden, waar we voor een opwaardering van de omgeving Kerkhof/Beukenplein gaan. Het studiebureau zal een haalbaarheidsstudie maken, en een ontwerpstudie op basis waarvan dan uitvoeringsplannen kunnen gemaakt worden en de werken verder opvolgen. In het bestek worden ook overlegmomenten met de buurt voorzien. Deze studie zal volgende maanden gemaakt worden, en dit met de bedoeling om de nodige budgetten te kunnen voorzien in een volgend meerjarenplan, en om daar keuzes in te kunnen maken.” Raming van de studie bedraagt € 242.044 incl BTW.