Schoolomgevingen aangepakt samen met Octopusplan

Algemeen Berlare

Het lokaal bestuur van Berlare pakte alle schoolomgevingen in de gemeente aan, samen met Octopusplan. Met de bedoeling om ze veiliger te maken.

“Eerst werd een Octopusstudie uitgevoerd om na te gaan welke maatregelen we dienden te nemen”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Meyers (Open VLD). “Het project is voor een deel gesubsidieerd. Aan de oversteekplaatsen staan er voortaan paaltjes, er zijn ook nieuwe wegmarkeringen aangebracht en aan de gewestwegen komt er puntverlichting aan de oversteekplaatsen.”