Proefputtenonderzoek voor werken Oude Vest starten

Algemeen Dendermonde

In de periode oktober – november 2022 zullen, gefaseerd, 21 proefputten worden gegraven op de Oude Vest. Om te kijken of er historisch materiaal verborgen ligt.

“De Oude Vest is een plaats met veel geschiedenis. In het kader van de herinrichting van de Oude Vest willen we onderzoeken welke historische schatten er mogelijk verborgen liggen. Tijdens dit proefputtenonderzoek brengt de archeoloog in kaart of er waardevol erfgoed aanwezig is. In een 2e fase komen de archeologische opgravingen, alleen op de plaatsen waar waardevol historisch materiaal vastgesteld is”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V).

Binnenkort zal onze aannemer de markeringen van de proefputten, met straatverf, aanbrengen. Meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de geplande proefputten via  www.dendermonde.be/oudevest. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zullen de werken gefaseerd gebeuren.