Verbindingsstraat in Grembergen is een schoolstraat

Algemeen Grembergen

De gemeenteraad keurde een aantal ingrepen goed om de verkeersveiligheid in Grembergen te verhogen. Zo is de doorgang in de Reynoutstraat en de Bakkerstraat afgesloten door middel van knips, en is in de Stuivenbergstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. De Verbindingsstraat wordt verder getest. De knip is inmiddels verdwenen en de straat is aangepast naar een schoolstraat (in proefopstelling) in plaats van een knip.

Een schoolstraat houdt in dat een deel van de straat waarbinnen de schooltoegang zich bevindt, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Rijwielen (fiets, drie- en vierwielers) en speed pedelecs moeten de straat stapvoets inrijden”, verduidelijk schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Door een schoolstraat in te voeren, zorgen we voor een verkeersveiligere schoolomgeving waarbij er op de drukste momenten ter hoogte van de schoolpoort een rust gecreëerd wordt. De chaos van toekomende en vertrekkende auto’s verdwijnt en er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daardoor wordt ook het fietsgebruik gestimuleerd. Bewoners binnen de schoolstraat mogen de zone (stapvoets) uitrijden maar niet inrijden.”

De schoolstraat zal telkens van toepassing zijn op schooldagen van 8.10 tot 8.40 u. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15.10 tot 15.40 u. Op woensdag van 11.45 tot 12.15 u. De school heeft de mogelijkheid om af te wijken van deze richturen indien nodig. De schoolstraat wordt afgebakend vanaf de schoolpoort van de lagere school (locatie voormalige knip) tot en met de schoolpoort van de kleuterschool.

 

Beeld (c) Lokaal Bestuur Dendermonde.