Omgeving Killestraat – Sint-Baafswijk is schoolstraat

Algemeen Hamme

Het lokaal bestuur van Hamme heeft samen met de lokale politie, de ouderwerking en de directie van KOHa De 5-sprong beslist om als proefproject een schoolstraat in te richten voor de omgeving Killestraat en Sint-Baafswijk. Het proefproject zal lopen tot en met 28 februari 2023.

“Aan de toegangen van deze schoolstraat (t.h.v. Killestraat 28 en Killestraat 57) wordt een afsluiting geplaatst waarop het verkeersbord C3 en een onderbord ‘schoolstraat’ is bevestigd. Een schoolstraat is voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen, …) worden bij het begin en einde in deze straat niet toegelaten”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Gelijktijdig met de invoering van de schoolstraat wordt definitief éénrichtingsverkeer voor autovoertuigen ingesteld in de gehele Sint-Baafswijk en dit in de richting van het Dorp. Fietsers rijden hier in beide richtingen. In Sint-Baafswijk zal tevens een fietssuggestiestrook de aanwezigheid van de fietsers komende van het Dorp accentueren.”