Groter sluikstort, hogere opruimkost

Algemeen Zele

In Zele is er een nieuw reglement voor het opruimen van sluikstorten. Het zorgt ervoor dat zware sluikstorters nu ook een hogere opruimkost zullen moeten betalen.

Sluikstorters betalen in de gemeente Zele een GAS-boete wanneer ze geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast staan zij ook in voor de kosten van het opruimen van die sluikstort. Eind 2019 werd het retributiereglement voor het opruimen van sluikstort door de gemeenteraad opnieuw verlengd voor een periode van zes jaar. Daarin werd bepaald dat een sluikstorter een forfaitaire opruimvergoeding van €250 moet betalen. Kleine en grote sluikstorten werden op éénzelfde manier behandeld voor de kosten van het opruimen.

“Dat verandert nu”, zegt Thomas Bauwens (CD&V), schepen van Financiën. “De voorbije maand hebben we werk kunnen maken van een nieuw reglement dat deze tekortkoming definitief wegwerkt. Vanaf 1 juli zal een sluikstorter instaan voor de werkelijke opruimkost van zijn afvaldumping, bovenop de GAS-boete. Het nieuwe reglement stelt ons in staat om de factuur die we van onze afvalintercommunale IDM of van een andere externe partner toegestuurd krijgen, rechtstreeks door kunnen rekenen aan de vervuiler, verhoogd met een kost van €50 voor de inzet van administratief personeel van de gemeente.”

“Een vervuiler die een hele aanhangwagen met afval uitstort zal dus niet meer op dezelfde manier bestraft worden als een vervuiler die ergens een flesje of een blikje achterlaat”, gaat Bauwens verder. “Vanaf nu betalen de grote vervuilers dus meer. We denken dat dit hen twee keer zal doen nadenken wanneer ze overwegen om hun afval te dumpen in plaats van het correct af te voeren via het huisvuil of het groot huisvuil.”