Gemeenten bundelen krachten in Woonpunt DDS

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Lebbeke

Dendermonde, Berlare, Buggenhout en Lebbeke slaan de handen in elkaar om samen te werken rond een sterk lokaal woonbeleid. “Binnen het kersvers project ‘Woonpunt DDS’ lanceren we een loket waar iedere inwoner terecht kan met vragen over wonen en energie”, zegt Dendermonds schepen van Wonen Tomas Roggeman (N-VA).

Een sterk kwalitatief woonbeleid is prioriteit voor veel gemeenten. Dendermonde, Berlare, Buggenhout en Lebbeke bundelen de krachten in het gloednieuwe intergemeentelijk project ‘Woonpunt DDS’ dat vanaf 1 januari 2023 financiële steun zal genieten van het agentschap Wonen Vlaanderen. DDS diende vóór de zomer een subsidieaanvraag in. In dit project vertolken Dendermonde, Berlare, Buggenhout en Lebbeke hun regisseursrol om het lokaal woonbeleid de komende jaren grondig onder de loep te nemen en naar een hoger niveau te brengen. “Op die manier willen we samen betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen garanderen, ook voor de kwetsbare groepen in onze maatschappij. Eén van de initiatieven is het oprichten van een woon- en energieloket”, zegt Roggeman.

De gemeenten zullen leegstaande en verwaarloosde panden opsporen en opnieuw activeren. “Daarnaast werken we samen aan een gratis loket waar iedere inwoner advies en ondersteuning kan krijgen rond wonen en energie. Dit kunnen vragen zijn over verbouwpremies, woonkwaliteit, leegstand, sociale huurwoningen en zowel privaat als sociaal huren en verhuren. We wensen, door samenwerking met onze buurgemeenten en de uitbreiding van de financiële middelen, een sterker en beter woonbeleid in de praktijk te brengen voor onze burgers.” Alle informatie over onze huidige en toekomstige dienstverlening op www.dendermonde.be/woonwinkel.

 

Foto (c) Pexels.