Scholen krijgen Vlaamse steun voor verbouwingswerken

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het schooljaar € 7,6 miljoen in 47 scholen in Oost-Vlaanderen. Met dat geld kan schoolinfrastructuur verspreid over de hele provincie vernieuwd of uitgebreid worden. “Als onze kinderen op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts. “Dus investeren we deze regeerperiode € 3 miljard in schoolgebouwen – nog meer dan in de vorige regeerperiode”.

Op het eind van augustus werken de schoolteams hard om de klaslokalen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Er zijn heel wat scholen in Oost-Vlaanderen die graag werk willen maken van renovatie, vernieuwing of een uitbreiding van de capaciteit. De Vlaamse Overheid investeert daarom fors in schoolinfrastructuur: deze regeerperiode wordt er € 3 miljard euro uitgetrokken, nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. De prioriteit ligt bij het secundair onderwijs – waar de noden het hoogst zijn – maar ook de andere onderwijsniveaus worden niet vergeten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het nieuwe schooljaar € 7,6 miljoen in de infrastructuur van 47 scholen in Oost-Vlaanderen. De middelen gaan via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) naar scholen van het gesubsidieerd onderwijs. “Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat we deze scholen en alle betrokken leerlingen in Limburg vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog wat goed nieuws kunnen brengen”

Gemeente School Investering Ingreep
Dendermonde Óscar Romerocollege 3 € 87.247,80 Plaatsen rookluiken. Vervangen buitenschrijnwerk. Renovatiewerken. Aanpassingswerken CV. Plaatsen van zonne-/warmtewering.
Dendermonde Vrije Basisschool – Visitatie € 77.552,18 Verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk en herstellingswerken na verwijdering.
Hamme Vrije Basisschool – KOHa Zogge € 58.873,03 Verbouwen kamers tot klaslokaal,  refter, kleedkamers en aanpassen elektriciteit, verlichting en bekabeling
Lebbeke Vrije Basisschool € 102.025,00 algemene renovatiewerken
Zele Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs – De Zonnewijzer € 101.902,86 Vernieuwen van plafond,wanden,elektricteitsleidingen en vloerbekleding. Omkasten van traphal omwille van compartimentering.

 

Foto (c) Pexels.