Gemeentelijke basisschool De Toverboon krijgt subsidies van Scholen van Vlaanderen voor nieuw schoolgebouw

Algemeen Sint-Gillis-Dendermonde

In het meerjarenplan #project9200 voorziet het lokaal bestuur van Dendermonde de opstart van het dossier voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis. Eind 2021 lanceerde de Vlaamse Regering een nieuw scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Het lokaal bestuur diende eind maart een subsidieaanvraag in om zich kandidaat te stellen binnen dit nieuwe programma. En intussen is bekend dat de school geselecteerd is.

“Scholen van Vlaanderen werkt volgens het DBFM-scholenbouwprogramma (Design, Build, Finance, Maintain). Het wordt een publiek-private samenwerking waarbij de school een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet”, schetst schepen van Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “In een volgende stap zal AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, via een openbare aanbesteding een DBFM-vennootschap aanduiden die instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de nieuwe schoolinfrastructuur. Vervolgens zal het bouwprogramma verder uitgewerkt worden. Voor het eerst zal het kapitaal van deze cluster ook opengesteld worden voor particulieren. Dat betekent dat elke Vlaming die dat wil aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. Tijdens het programma verwachten we hier meer duidelijkheid over.”

“Voor de bouw van De Toverboon voorzien we een multifunctioneel schoolgebouw waarbij naast het schoolgebeuren ook verschillende andere maatschappelijke functies mogelijk zijn. Zo zal de sportinfrastructuur van de school opengesteld worden voor lokale dans- en sportverenigingen en zal de refter als multifunctionele ruimte worden opgevat voor gebruik door het buurthuis, lokale verenigingen en als naschoolse opvang. In het bouwprogramma werd eveneens een crea-klas opgenomen, een lokaal dat na de schooluren zal worden opengesteld aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Daarnaast zal bekeken worden of de site ook onderdak kan bieden aan een nieuw kinderdagverblijf en aan de lokale wijkagenten van Sint-Gillis”, zegt schepen van Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V).