Dendermondse dienstencentra gaan voor digitaal: digitaal prikkelen en oefenen voor iedereen

Algemeen Dendermonde

De 3 Dendermondse lokale dienstencentra en hun vrijwilligers proberen de digitale kloof te dichten door laagdrempelige, informele oefenkansen op te zetten. De inspiratie hiervoor, kregen de medewerkers tijdens het Avansa-ODOK-traject. ODOK staat voor ‘Ondersteuning Digitale OefenKansen’.

“De digitalisering gaat snel, heel snel. Voor steeds meer diensten kan of moet je online, voor het kopen van een treinticket of het plannen van een afspraak in het containerpark. Best handig maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op die digitale sneltrein te springen. De digitale uitsluiting was nog nooit zo groot. Corona, de lockdowns en de oprukkende digitalisering legden bloot hoe breed de digitale kloof is”, zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Eerst brachten LDC Zilverpand, ’t Plein en Zonnebloem het profiel van hun bezoekers in kaart: wie komt hier, aan welke typische activiteiten nemen de mensen deel en welk digitaal profiel hebben onze bezoekers? Nadien brainstormden de vrijwilligers over ‘digitale prikkels’: welke digitale oefenkansen zijn laagdrempelig, nuttig en leuk? Vervolgens gingen alle dienstencentra aan de slag met ‘digitaal prikkelen’. Er werden verschillende laagdrempelige en informele oefeningen, die nauw aansluiten bij de dagelijkse activiteiten van de centra, opgestart.”

“In LDC Zilverpand spraken ze af om tijdens activiteiten foto’s te nemen en deze foto’s op het digitaal scherm in de polyvalente zaal te tonen. Bij de wekelijkse petanque zal de afstand tussen de petanqueballen gemeten worden met een app op de smartphone. In LDC Zonnebloem introduceerde de begeleidster van de dagelijkse wandelgroep de Strava-app om wandelingen te bekijken en bij te houden. De groep onthaalvrijwilligers heeft ambities om de onderlinge communicatie te verbeteren door het introduceren van een WhatsApp-groepje in plaats van de huidige communicatie via een schriftje aan het onthaal. LDC ’t Plein legde de focus op het restaurant en zijn bezoekers. Ze gaan de gebruikers van het restaurant laten meekijken terwijl er een andere activiteit bezig is in de zaal, zoals een tentoonstelling met tablet, kaartjes maken op de laptop, foto’s projecteren in het restaurant, … . De mensen met een e-mailadres zullen voortaan wekelijks per mail het menu ontvangen. Digitale vrijwilligers gaan de deelnemers van het bloemschikken stimuleren om een foto te nemen met hun smartphone. In een tweede fase maken ze een whatsapp-groepje aan om zelfgemaakte bloemstukken aan elkaar door te geven.”