Voormalige pastorie is voortaan inclusief Buurtpunt

Algemeen Grembergen

De voormalige pastorie van Grembergen is voortaan een inclusief Buurtpunt. Het initiatief kwam er via KVG Grembergen.

Een lokale vrijwilliger merkte op dat er in de dorpskern een ideaal pand leeg stond voor de uitrol van een inclusief buurtpunt. Het gebouw is ruim en goed gelegen. Na verschillende gesprekken en het aanleveren van een projectnota zag het lokaal bestuur een mooie opportuniteit in het sociale cohesie bevorderend karakter van het project. Buurtpunten geven de buurt een kloppend hart. Het is een warme plaats, dicht bij huis, waar ruimte is voor spontane ontmoeting en met een divers aanbod van lokale goederen en diensten. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een handicap”, zegt Solange Peirsegaele van KVG Grembergen

“Een Zorgzame Buurt is een warme buurt waar men zich thuis en geborgen voelt, waar jong en oud samenleven en waar mensen solidair zijn en men aandacht heeft en zorg draagt voor elkaar.
Dit betekent dat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, er comfortabel thuis kunnen wonen en dat ze er de nodige hulp of ondersteuning van buren, zorgverleners of andere lokale partners
ontvangen. De zorgverleners staan er bovendien in een goed contact met elkaar en de buurt”, zegt Johan De Maersschalck. “
De lokale bevolking toonde actieve interesse in de herbestemming van de plaatselijke pastorie. De drijfveer is de gezamenlijke droom om een inclusief buurtpunt op te starten in de kern van het dorp. Een plaats waar mensen met een beperking of kwetsbare achtergrond centraal staan en vanuit hun kracht en talenten, inspelend op de noden en opportuniteiten van de buurt.

Met de middelen van een projectoproep kan er twee jaar lang worden ingezet op een projectmedewerker. “Deze zal in samenwerking KVGvorming, het lokaal bestuur van Dendermonde en andere lokale actoren (verenigingen, koepelorganisaties, …) en uiteraard in participatie met de buurtbewoners, op zoek gaan naar een duurzame invulling voor het buurtpunt. Opdat het een warme ontmoetingsplaats mag worden waar iedereen welkom is.”

 

Foto (c) KVG Grembergen.