Provincie bundelt ambities rond lokaal voedsel in het Oost-Vlaamse voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Om lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen te stimuleren werkte de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met interne en externe partners, het voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’ uit. Het voedselplan is een dynamisch plan en bundelt de voedselgerelateerde ambities en acties van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het Oost-Vlaams voedselplan is opgebouwd vanuit de sterktes en rollen die de Provincie wil opnemen om het (lokale) voedselsysteem te verduurzamen. De Provincie heeft een helikopterblik voor Oost-Vlaanderen en kan die op verschillende manieren inzetten als een meerwaarde. “We kunnen als Provincie zowel kennis opbouwen en delen, verbindingen maken en nieuwe trajecten faciliteren en ondersteunen. Er wordt ingezet op een geïntegreerd voedselbeleid, waarbij ook andere beleidsdomeinen hun rol zullen spelen zoals ruimtelijk beleid, educatie, lokale economie, klimaat, milieu, natuur, mobiliteit en toerisme”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland.

Het Oost-Vlaams voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’ is raadpleegbaar op www.oost-vlaanderen.be/oogst-vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op leefbare en duurzame land- en tuinbouw met ruimte voor lokale productie en consumptie van voedsel en ook sierteelt. “We willen samen bouwen aan innovatieve oplossingen om het voedselsysteem te verduurzamen, zodat de land- en tuinbouw van de toekomst in Oost-Vlaanderen groeit en bloeit. En tot slot, willen we de lekkere, Oost-Vlaams producten op de kaart zetten, lokaal, regionaal en daarbuiten. Maar ook op de dagelijkse menukaart thuis”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert.

Oogst-Vlaanderen kreeg in 2021 en 2022 vorm door zowel een brede groep externe stakeholders als interne diensten binnen de Provincie te bevragen. Er werden focusgroepen georganiseerd met stakeholders uit verschillende lokale en bovenlokale overheden, middenveldorganisaties, producenten en landbouworganisaties. Binnen de Provincie werd verkend waar er binnen de verschillende diensten/domeinen/scholen synergieën liggen en welke hefbomen de voedselambities kunnen realiseren. De Provincie beschikt over verschillende hefbomen en instrumenten die worden ingezet in de realisatie van Oogst-Vlaanderen. Denk hierbij aan strategisch beleid en visievorming, voorbeeldfunctie, vergunningen, aankopen, (eigen) gronden/patrimonium, data, netwerken, educatie, communicatiekanalen en subsidies (o.a. Proefcentra, reglementen, …).

Het Oost-Vlaams voedselplan biedt een sterke bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s). Er wordt in het plan aandacht besteed aan de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Het voedselplan levert vooral een rechtstreekse bijdrage aan SDG 2 ‘Geen Honger’. Al wordt bij alle acties ook rekening gehouden met de impact op de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling (SDG 1-17). De samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen illustreert de geïntegreerde aanpak van het voedselplan.