Avontuurlijk overnachten op een vlot kan voortaan op Donkmeer

Algemeen Berlare

De gemeente Berlare heeft er nieuwe troef bij. Wie op een bijzondere manier wil overnachten kan dat voortaan op een vlot met een tent dat op het Donkmeer ligt.

“Ik verwijs naar de studie Recreatiepool Donk. In dit plan zetten we de komende jaren verder in op kwalitatief toerisme in onze gemeente op de bestaande verblijfparken”, zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open VLD). “We willen als gemeente zelf een voortrekkersrol opnemen en stellen daarom een klein deel van het Donkmeer ter beschikking via een concessie. Wat kan onze gemeente beter op de kaart zetten dan overnachten op het Donkmeer zelf? Deze vorm van groenkamperen werd dan ook opgenomen in het Natuurbeheerplan van Donkmeer – Berlare Broek van 8 juni 2021. We lanceerden een oproep voor deze concessie via Infogem, sociale media, persberichten, ook rechtstreeks naar de campinguitbaters en Recread, de beroepsfederatie van de ondernemers uit de verblijfsrecreatie. Selectiecriteria waren duurzaamheid en ecologie, landschappelijke integratie en lokale link.”

Voor de uitwerking doet de ondernemer beroep op sociaal project De Sperwer. De mensen van de Fietspoetsdienst zullen instaan voor een deel van de uitbating, het onthaal van de gasten en de vlotten wekelijks controleren en onderhouden. “De vlotjes worden geplaatst conform het Ministerieel Besluit tot goedkeuring van het natuurbeheerplan, en er waren ook overlegmomenten met vzw Durme. De concessionarissen voorzien infobrochures over de natuur en de lokale horeca. Naar veiligheid toe is een reddingsboei per vlot voorzien.”

Meer info: www.vlotjeskamperen.be