Buurtopbouwwerk neemt een nieuwe start met Groep INTRO vzw

Algemeen Dendermonde

2022 betekent een nieuwe start voor het buurtopbouwwerk in Dendermonde. Na afloop van het ‘Buurt aan zet’-project en de samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw in 2019, volgde een evaluatie en een nieuw plan van aanpak voor het buurtopbouwwerk.

HOGENT voerde in 2021 een onderzoek uit in vijf buurten: Broekkant, Donck-Vlotgras, ’t Keur-Blauwe Steen, Wastijne (Boonwijk) en Hof Ten Rode. De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten. Het rapport met hun bevindingen vormt het startpunt voor het buurtopbouwwerk. Het lokaal bestuur werkt op het terrein samen met Groep INTRO vzw. “Buurtopbouwwerkers, Kim Bauwens en Tijs Lissens, gaan samen met buurtbewoners aan de slag om van hun buurt een meer leefbare plek te maken. Een buurt waar elke bewoner zich thuis kan voelen. Ze gaan van start in drie focusbuurten waar volgens het onderzoek de grootste uitdagingen liggen rond samenleven en leefbaarheid: Donck-Vlotgras, Hof Ten Rode en Wastijne. In de buurten ’t Keur-Blauwe Steen en Broekkant zullen de buurtopbouwwerkers vooral de reeds bestaande initiatieven ondersteunen”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

In Donck-Vlotgras, Hof Ten Rode en Wastijne gaan de buurtopbouwwerkers van start met het uitbouwen van een buurtpunt. “Dat is een centrale plaats in de buurt waar iedereen welkom is en waar je zonder afspraak kan binnenlopen voor een babbel, voor informatie of met een vraag. Om de dialoog tussen buurtbewoners te versterken worden ontmoetingsmomenten georganiseerd. Daarnaast begeleiden de buurtopbouwwerkers activiteiten waarmee buurtbewoners zelf mee vorm kunnen geven aan hun buurt. Naast initiatieven zoals de brugfigurenwerking in het basisonderwijs, de uitbouw van de rechtenverkenner.dendermonde.be en het nog op te starten buurtsportproject in buurt Bijloke, maakt het project buurtopbouwwerk deel uit van de acties van  #project9200 onder werf 9: (kinder)armoede aanpakken”, besluit de schepen.