72.000 euro om een toekomstvisie uit te werken voor de site Krijgshospitaal

Algemeen Dendermonde

Op vrijdag 17 december besliste de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies voor stadsvernieuwing. Het lokaal bestuur Dendermonde diende in samenwerking met de eigenaar van de site, onderwijsverstrekker GO! onderwijs, een aanvraag in voor een conceptsubsidie. Met deze subsidie kan de stad een studieteam aanstellen voor de opmaak van een masterplan.

“De site Krijgshospitaal is volledig eigendom van GO! onderwijs. Zij verhuisden naar een nieuwbouw aan de Begijnhoflaan. In plaats van een deel van hun eigendom onmiddellijk te verkopen aan projectontwikkelaars, nam het GO! contact op met de stad om samen een totaalvisie uit te werken die van de site een stedelijk hefboomproject kan maken”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “De site Krijgshospitaal is 15.434 vierkante meter en neemt bijna het hele bouwblok in tussen de Leopoldlaan, Brusselsestraat, het Heldenplein en de Weldadigheidstraat. Het GO! zal een (beperkt) deel van de site blijven gebruiken. Het GO! wil echter geen schooleiland op de site zijn. De bedoeling is om met het masterplan te onderzoeken hoever we kunnen gaan met het concept Brede School. In een Brede School worden de gebouwen niet alleen gebruikt om les te geven, maar gaan we op zoek naar samenwerking met en gebruik door ander sectoren. Alleen al door de grootte van de site zal gelijk welke ontwikkeling een sterke impact hebben op de binnenstad. Dit is een unieke kans om als stad mee te sturen in de ontwikkeling van een dergelijke site.”

Het toekennen van subsidies voor stadsvernieuwing gebeurt via een wedstrijdformule. “We zijn dan ook bijzonder blij dat de jury oog had voor het bijzondere en vernieuwende karakter van ons voorstel. Team Stedenbeleid Vlaanderen zal de stad begeleiden tijdens het onderzoek. Het agentschap Onroerend Erfgoed wordt nauw betrokken om het aanwezige erfgoed in de kijker te zetten. Voor de beschermde monumenten op de site wil de stad nog een bijkomende erfgoedpremie aanvragen. De volgende stap is het aanstellen van een studieteam. Dat zal gebeuren in de eerste helft van 2022, zodat we normaal voor de zomer aan het masterplan kunnen beginnen.”