Vier gemeenten slaan handen in elkaar voor sociale huisvesting

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Lebbeke

De lokale besturen van Buggenhout, Berlare, Lebbeke en Dendermonde willen intensief samenwerken rond sociale huisvesting. Binnen de grenzen van de vier gemeenten zal vanaf 2023 één enkele sociale huisvestingsmaatschappij opgericht worden.

“De sector van de sociale huisvesting is in volle ontwikkeling. De Vlaamse regering besloot tot een grootschalige hervorming: per gemeente mag nog slechts één woonmaatschappij actief zijn, met een minimale omvang van 1.000 huurwoningen. De lokale besturen van Buggenhout, Berlare, Lebbeke en Dendermonde formuleren daarom het voorstel aan de Vlaamse regering om één werkingsgebied op te richten dat het grondgebied van de vier gemeenten omvat”, zegt Dendermonds schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Deze samenwerking zal ertoe leiden dat de bestaande huurmaatschappijen Hulp in Woningnood, Volkswelzijn en Volkswoningen opgaan in een groter geheel, samen met het sociaal verhuurkantoor Woonaksent en de sociale koopmaatschappij SBK Arrondissement Dendermonde”, vult Carine Meyers (Open VLD), schepen van Huisvesting in Berlare aan.

De geïntegreerde woonmaatschappij zal door deze samenwerking bijna 3.000 woningen tellen, ver boven het decretale minimum. “De beoogde samenwerking zorgt voor bestuurlijke efficiëntie in de dienstverlening aan de sociale huurders. Tegelijk blijft de lokale nabijheid en aanspreekbaarheid van de woonmaatschappij voor elke sociale huurder of verhuurder een belangrijke waarde voor de betrokken lokale besturen”, volgens burgemeester van Buggenhout Pierre Claeys (CD&V). “In de eerstvolgende jaren zullen huidige huurders zo weinig mogelijk merken van de hervormingsoperatie. Daarna moet de toegenomen professionaliteit en specialisatie leiden tot een nog betere dienstverlening dan vandaag”, besluit schepen van Wonen in Lebbeke Mike Torck (Groen).