Politie heeft aandacht voor verkeersveiligheid

Algemeen Buggenhout Lebbeke

Van 16 tot 22 september is het Week van de Mobiliteit. Tijdens deze week besteedt de lokale politie extra aandacht aan verkeersveiligheid. Ook de politiezone Buggenhout-Lebbeke draagt hier z’n steentje bij.

“Dagelijks zijn er in Europa gemiddeld 70 verkeersdoden te betreuren. Het doel van de ROADPOL Safety Days is het aantal verkeersdoden terug te brengen tot nul voor minstens één dag per jaar. Iedereen kan hieraan meewerken”, klinkt het. “Sta zelf eens stil bij je dagelijkse verplaatsingen naar het werk, de school of in de vrije tijd. Als elke weggebruiker kleine veranderingen aanbrengt om zijn eigen risico en dat voor andere weggebruikers te verkleinen, kunnen we samen grote verbeteringen aanbrengen. Hou je elke dag aan de verkeersregels en stel je vergevingsgezind op naar anderen.”

“We roepen op om de verkeersveiligheidsbelofte te ondertekenen. Dat kan via www.roadpolsafetydays.eu > Pledge. Daarin beloof je dat je je aan de regels houdt in het verkeer door niet te hard te rijden, rekening te houden met medeweggebruikers, een gordel te dragen, nooit onder invloed van alcohol en/of drugs te rijden en nooit je je gsm te gebruiken tijdens het rijden.”