Nieuwe Erfgoedsprokkel: ‘Nijverig Baasrode’

Algemeen Baasrode
Op de voorstelling van de activiteiten in het kader van ‘1200 jaar Baasrode’, stelt Provincie Oost-Vlaanderen ook een Erfgoedsprokkel voor: “Nijverig Baasrode”. Het is de nieuwste Erfgoedsprokkel in een reeks van ondertussen meer dan 40 brochures over het erfgoed van Oost-Vlaanderen.

“Provincie Oost-Vlaanderen investeert stevig in Baasrode met haar provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. Met deze Erfgoedsprokkel leiden we de geïnteresseerde bezoekers ook naar de rest van het dorp, waar er nog heel wat sporen zijn van het bloeiende industriële verleden. Een Erfgoedsprokkel is een ondertussen beproefd recept om een breed publiek een boeiende activiteit aan te bieden: ze kunnen het als wandeling doen of thuis lezen. Deze mocht niet ontbreken in de reeks”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.

Deze Erfgoedsprokkel werd geschreven door Peter Van Wichelen en Lieven Muësen van de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. De brochure start (en eindigt ook) op de scheepswerven en neemt je van daar mee langs de andere sporen van nijverheid in Baasrode: Drie Huizen, Cité Vermylen, de Molenberg, het Dorpsplein, het Blauw Huis, het oorlogsmonument, de Vliet, Scheepswerf Van Damme, Hof van Peene, het veer, de kerk en ten slotte de brouwerijen en andere nijverheden langs de Sint-Ursmarusstraat.

Door zijn ligging aan de Schelde profiteerde Baasrode doorheen de middeleeuwen volop van alle handel die langs de rivier plaats vond. Er was zelfs een eigen binnenhaven. Het dorp bereikte zijn top als handelshaven in de 16de eeuw. Maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog brandde Baasrode af. Na de heropbouw ontwikkelde het zich verder tot een centrum voor scheepsbouw. Het was de eerste van een reeks nijverheden die zich in het dorp ontwikkelde. In de 19de eeuw leidde de aanwezigheid van de Schelde, een nieuwe steenweg en spoorwegen tot een doorgedreven industrialisatie, met naast de scheepswerven ook smederijen, brouwerijen, drukkerijen, een touwslagerij en nog vele andere. In de buurt van de fabrieken kwamen arbeiders wonen, wat leidde tot de bouw van twee nieuwe woonkernen. Zo ontstond een heus industriedorp.

De vroegere scheepswerf Van Praet-Dansaert sloot in 1986 de deuren. Provincie Oost-Vlaanderen verwierf de terreinen en gebouwen en werkt aan het ontsluiten van het erfgoedpotentieel op de site in overleg met partners zoals Stad Dendermonde, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw. Het investeren in personeel en publieksaanbod zoals afgelopen zomer de bijzonder succesvolle Schatten van Vlieg-zoektocht voor gezinnen met kinderen zijn enkele van de recente voorbeelden. Deze Erfgoedsprokkel, een publicatie die het industriële verleden van het dorp ontsluit voor het brede publiek, is de recentste inspanning en trekt de beleving open naar het hele dorp.

Haal de Erfgoedsprokkel gratis op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode op of download hem van www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

 

Foto (c) Provincie Oost-Vlaanderen.