Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout gaan samen voor inclusie

Algemeen Buggenhout Dendermonde Lebbeke

De lokale besturen van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout werken sinds maart 2021 aan een proeftuinproject rond inburgering aan de hand van sociale participatie en tewerkstelling. Het richt zich naar alle personen die moeilijker toegang krijgen tot vrije tijd en de arbeidsmarkt, zoals anderstalige nieuwkomers, mensen met een handicap en langdurig werklozen.

Binnen dit kader volgt de intergemeentelijke netwerkcoach, als trajectbegeleider, kandidaten uit kwetsbare doelgroepen op rond integratie en tewerkstelling. “De kandidaten stappen op vrijwillige basis in en zijn op zoek naar een netwerk, sociaal contact en werkervaring. Intussen hebben 35 kandidaten uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout al een traject gevolgd. Deze kandidaten hadden allen een kwetsbare tewerkstellingssituatie”, zegt Dendermonds schepen van Integratie Tomas Roggeman (N-VA).

Naast het traject van sociale participatie, werden enthousiaste personen als vrijwilliger aan het werk gesteld bij verschillende stadsdiensten. “Deze zomer kregen ze een grote vuurdoop, door een deelname aan het 14-daags zomertaalkamp met een totaal aantal van 100 anderstalige kinderen en jongeren. De kandidaten werden ingezet voor animatie, busbegeleiding en logistieke taken. Verder worden intergemeentelijke vrijwilligers ook ingezet bij externe organisaties. Dankzij de steun van het bloemencorso comité waren er een 15-tal vrijwilligers van de dienst diversiteit aan de slag. De vrijwilligers waren betrokken van a tot z, vanaf de levering van de bloemen tot het weghalen van de bloemen op de wagens.”

Waar het diversiteitsbeleid gericht is op het herkennen van verschillen, gaat het bij inclusie om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. “Werknemers moeten zich als een volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen. Dit vergt meer tijd, maar is een waardevolle stap, waar Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke zeker aan willen werken”, volgens Lebbeeks schepen van Integratie Mike Torck (Groen).

Met de intergemeentelijke netwerkcoach investeren de lokale besturen in verbindingen tussen mensen. “Het spreekt voor zich dat er van hogerhand niets besloten en opgelegd kan worden, evenmin dat er verwacht kan worden dat draagvlak voor inclusie vanzelf ontstaat op de werkvloer. Het vergt nogal wat van de houding van personeelsleden. Om verbindingen tussen werk, mens, draagvlak en inclusie te realiseren, gaat de dienst diversiteit o.a. op zoek naar vrijwilligerswerk voor haar anderstalige nieuwkomers, personen met een handicap, langdurig werklozen”, verduidelijkt Buggenhout schepen van Integratie Nadine Sertijn (CD&V). “Mensen die vaak onder de radar zitten krijgen zo een gezicht door een toegankelijke dienst- en hulpverlening op maat aan te bieden.”

 

Foto (c) Pexels.