Vaccinatiecentra blijven qua tweede prik iets onder Vlaams gemiddelde

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Zele

De vaccinatiecentra van Eerstelijnszone Dender doen het goed. Als het gaat over eerste prikken, dan zitten ze boven het Vlaamse gemiddelde, met de tweede prikken er voorlopig nog onder.

“Verspreid over 6 dagen werden in Appels afgelopen week 700 personen gevaccineerd. In Hamme werden 717 burgers gevaccineerd op 5 vaccinatiedagen. 927 mensen daagden niet op (371 in Dendermonde en 556 in Hamme), wat net als voorgaande week toch een heel hoog aantal is”, zegt Reinout Remmery, coördinator van Eerstelijnszone Dender. “Vermits nu ook -18 jarigen worden uitgenodigd en gevaccineerd, zullen we vanaf nu niet enkel de gegevens voor de 18+ communiceren, maar ook die voor de gehele bevolking. Kijken we naar de burgers die minimum 1 dosis hebben gekregen, dan doet onze Eerstelijnszone het beter dan het Vlaamse gemiddelde. Zele ligt hier 0,87% achter op dit Vlaamse gemiddelde. Kijken we naar de burgers die reeds volledig zijn gevaccineerd, dan ligt onze Eerstelijnszone iets achter op het Vlaamse gemiddelde. Dit zou te verklaren kunnen zijn door de hogere vaccinatiebereidheid bij de eerste prik, waardoor het ook langer duurt vooraleer deze volledige groep een tweede prik heeft gekregen.  Voorlopig hoeft dit dus nog geen probleem te zijn.”

In Hamme worden deze week 6 vaccinatiedagen voorzien, goed voor 7.330 uitnodigingen. In Dendermonde zijn 5 vaccinatiedagen voorzien, goed voor 7.906 burgers die werden uitgenodigd. “Slechts ongeveer een kwart hiervan komt voor een eerste prik. Opnieuw zijn het dus hoofdzakelijk tweede prikken die zullen gezet worden. In Hamme zijn ondertussen alle burgers vanaf 12 jaar uitgenodigd voor een eerste prik. In Dendermonde moet nog ongeveer een half geboortejaar uitgenodigd worden.  Dit betekent dat we bijna doorheen de hele populatie zitten en dat vanaf dan mensen zullen worden uitgenodigd die bij een eerste uitnodiging niet gereageerd of geweigerd hebben.”

Veel volwassenen wisten de datum van hun eerste prik reeds vóór hun brief in de bus zat. Dankzij de gegevens van de ziekenfondsen konden zij verwittigd worden met een e-mail. Voor de 12- tot 15-jarigen is dat minder makkelijk. E-mailadressen zijn veel minder bekend, dit is zelfs eerder uitzonderlijk. “Dit betekent dat men later op de hoogte is van de vaccinatiedatum, waardoor men vaak al andere plannen heeft die niet meer kunnen gewijzigd worden.  Bovendien komt deze brief soms net aan wanneer zoon/dochter op vakantie is, waardoor men te laat is om te reageren. Toch is er een manier om online sneller de vaccinatiedata van je kind op te zoeken: via myhealthviewer.be.  Hoe dit precies in z’n werk gaat leggen we uit via deze link. Wij roepen alle ouders op om dit ook te doen en snel te reageren wanneer deze datum niet lukt.  Op die manier kunnen we alle kinderen sneller inplannen en bij voorkeur ook nog een tweede prik geven vooraleer het nieuwe schooljaar start.”