Infomoment voor sleutelfiguren anderstalige en andersgelovige gemeenschappen in vaccinatiecentrum

Eerstelijnszone Dender organiseerde een infomoment voor sleutelfiguren naar anderstalige en andersgelovige gemeenschappen in het vaccinatiecentrum van Hamme. “We zijn heel erg dankbaar dat deze mensen tijd wilden vrij maken om heel wat info te beluisteren en met ons in gesprek te gaan”, zegt Reinout Remmery, coördinator van Eerstelijnszone Dender. “Als kers op de taart werd […]

Lees meer

Regionaal Landschap organiseert webinar rond kleine landschapselementen

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert op dinsdag 11 mei een webiner rond kleine landschapselementen zoals knotbomen. “Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor kleine landschapselementen (KLE’s). Terwijl er  – terecht – steeds meer aandacht is voor de nood aan groen in steden en gemeenten, wordt daarbij vooral gedacht aan bomen langs straten en bossen in […]

Lees meer

D-MON Hockey blij dat stad de kaart van de jeugd trekt met eerste hockey-frisbeeterrein

D-MON Hockey slaat de handen in elkaar met frisbeeclub Dendermonde Ultimate Club en wil investeren in het eerste gecombineerde hockey-frisbeeterrein van Vlaanderen. Dat komt in de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. “In 2017 sprong de stad Dendermonde in het oog van de Vlaamse Hockey Liga (VHL). De geografisch meer dan gunstige ligging – voldoende afgelegen van […]

Lees meer

Provincie zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Het provinciebestuur roept voor de vijfde keer Oost-Vlaamse organisaties op om Energieambassadeur te worden. Verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties, lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie tot 20.000 EUR aanvragen voor een concreet projectvoorstel dat de CO2-uitstoot drastisch vermindert. Op 6 mei organiseert de Provincie een digitaal inspiratiemoment voor nieuwe geïnteresseerde aanvragers. Het inspiratiemoment wordt […]

Lees meer

Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw tekent in op raamcontract vermogensonderzoek in het buitenland

Oppositiepartij Open VLD vindt dat sociale woningen in Zele moeten toegewezen aan de juiste personen. De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw (GMVW) laat weten te zullen inschrijven op het raamcontract rond vermogensonderzoek in het buitenland van de Vlaamse overheid. Zo worden mensen met eigendommen in het buitenland uitgesloten voor het verkrijgen van een sociale woning. “Onze […]

Lees meer

Opnieuw naar de kringloopwinkel en het recyclagepark zonder afspraak

De versoepelingen die het Overlegcomité afgelopen vrijdag aankondigde, maken het opnieuw mogelijk om op woensdag en donderdag bezoekers zonder reservatie te aanvaarden op het recyclagepark. In de kringloopwinkel zijn bezoekers opnieuw van dinsdag tot en met zaterdag welkom zonder afspraak. Wie zonder reservatie naar het recyclagepark wil, kan dit voortaan opnieuw op woensdag en donderdag. […]

Lees meer

Fietsersbond juicht nieuwe plan Oude Vest toe

De Dendermondse afdeling van de Fietsersbond is tevreden over het autoluw maken van een deel van de Oude Vest. “Alvast op het deel van de Oude Vest tussen de Lindanusstraat en de Brusselsestraat wordt er terug een aangenaam woon-, wandel- en winkelklimaat geschapen”, zegt Pier Tielens van de Fietsersbond. “Het kan een mooi stukje Dendermonde […]

Lees meer

Speelbos officieel ingespeeld

De scouts van Hamme wijdden het speelbos Driegoten in. Ze speelden het in en voortaan is het voor iedereen toegankelijk. “Driegoten is een bos van 1,4 hectare naast de Schelde in Hamme”, zegt Veerle Campens van Natuur en Bos. “Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de gemeente Hamme en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) sloegen […]

Lees meer

Vernieuwing spoorinfrastructuur tussen Dendermonde en Londerzeel en ophoging perrons Buggenhout

Infrabel is bezig met grote vernieuwingswerken aan de spoorinfrastructuur tussen Dendermonde en Londerzeel. In het station Buggenhout starten Infrabel en NMBS ook met de werken voor het integraal toegankelijk maken van het station. NMBS raadt haar reizigers aan om de online routeplanner te raadplegen. Daarop kunnen ze nu al zien wat de alternatieven zijn voor […]

Lees meer

Mammoeten op het toneel

De grote concertzaal van CC Stroming in Berlare kent sinds het begin van de pandemie geen voorstellingen meer. De cultuurtempel staat al een tijdje leeg, maar onderzoeksorganisatie ‘Palaeontologica Belgica’, bouwde de locatie kortstondig om tot een heus laboratorium voor de restauratie van een unieke verzameling ijstijdfossielen. De sterren op het podium zijn mammoeten, neushoorns, holenberen, […]

Lees meer

Project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

Het project Dorp Dynamiek bundelde de voorbije tweeënhalf  jaar de krachten om het dorpenbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen leidden tot mooie realisaties en inzichten en werden gebundeld in een eindrapport en starterspakketten. Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie. Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak […]

Lees meer

Nieuwe fietsverbinding naar Briel en Sint-Amands

Er werd een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd door de gemeente Buggenhout tussen Opdorp, Briel en St-Amands langs het militair domein in Buggenhout aan de Provincialebaan. “Vorig jaar heeft het Vlaams gewest op vraag van de gemeente reeds een middeneiland aangelegd op de Provincialebaan om de fietsoversteek tussen Sluis en Weide te beveiligen”, geeft schepen van Mobiliteit […]

Lees meer