Bijna 7 op 10 steunt idee Nationaal Park Scheldevallei

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

In het najaar van 2020 werd een grootschalige online bevraging uitgevoerd om te peilen naar hoe inwoners van de Scheldevallei staan tegenover toerisme in hun eigen streek. Bijna 2.100 inwoners uit zeven verschillende Scheldegemeenten werden bevraagd. Het onderzoek bracht heel wat bemoedigende cijfers aan het licht.

Maar liefst 70% van de inwoners vindt toerisme belangrijk. Bovendien steunt 68% van de bevraagden uit de Scheldevallei het idee van een Nationaal Park. Het onderzoek werd georganiseerd door Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en alle onderzochte gemeenten.

“De Scheldevallei heeft heel wat positieve doorgroeimogelijkheden voor de toekomst. Dat de bewoners een mogelijke groei steunen, is cruciaal. En dat is met deze studie bewezen. Dit sterkt ons dan ook om verder onze schouders te zetten onder onze kandidatuur voor Nationaal Park Scheldevallei”, klinkt het. “De bewonersstudie kadert binnen het programma ‘Horizon2020’ van de Europese Unie en zal als nulmeting dienen om een evolutie in de houding en ideeën van bewoners te onderzoeken. Onder de noemer SmartCulTour zullen er bovendien workshops worden georganiseerd samen met bewoners, ondernemers, beleidmakers,… om een co-creatieve, lokaal gedragen ontwikkeling in de regio te ondersteunen via cultureel erfgoed.”