COLUMN Tegenstroom | Meer tweelingen dan ooit geboren

Tegenstroom

Eerst dacht ik dat het met corona te maken heeft, omdat àlles met corona te maken heeft. We leven een jaar met het virus. En dat zou zijn weerslag kunnen hebben op het feit dat er meer tweelingen geboren worden. Kloppen doet het echter niet.

Naar alles wordt onderzoek gedaan tegenwoordig, dus ook naar het aantal tweelingen dat geboren wordt. Meten is weten, data is het nieuwe goud! Sinds de jaren tachtig is het percentage stevig gestegen. In 165 landen werd er nagegaan hoeveel vrouwen er zijn bevallen van twee kindjes tegelijk, of tenminste: kort na elkaar. Blijkt dat het om 1 op de 42 geboortes gaat. Of 1,6 miljoen tweelingen per jaar. In het tijdschrift Human Reproduction werd de weerslag van het onderzoek gepubliceerd. Vooral in Europa en Noord-Amerika komen er meer twins op de wereld.

Het vaker niet-natuurlijk zwanger worden zou één van de oorzaken zijn. Via invitro-fertilisatie bijvoorbeeld. Merkwaardig genoeg ontspringt ons land de dans. Zouden wij nog heel veel van geslachtsgemeenschap doen zonder veel blabla, wie zal het zeggen? Het spreekt voor zich dat het een goede zaak is dat vrouwen die moeilijker zwanger raken een beroep kunnen doen op technologie om de kinderwens in vervulling te zien gaan. Waarom zou die er anders zijn? Er blijken wel wat nadelen te zijn aan het grootbrengen van tweelingen, wat die zouden zijn laat ik u zelf bedenken.

En omdat het genetisch bepaald is, tweelingen zitten in de familie of niet, kan het wel eens zijn dat tegen 2075 ongeveer de helft van de westerse bevolking een tweeling is. Of zal het zo’n vaart niet lopen. Lijkt me een leuk vooruitzicht, vooral als het allemaal eeneiige broeders en zusters zijn. De fantasie begint al een loopje te nemen… Doe daar robots in alle vormen, maten, kleuren en geuren bij en je hebt hoe de maatschappij er dan zal uitzien. Ik zal het misschien nog net meemaken…