Project rond sterke vrouwen in de gemeente

Algemeen Lebbeke

Het lokaal bestuur gaat met het project Vraan vannoiëgest de komende maanden op zoek naar de verhalen over de sterke vrouwen van Lebbeke.

Schepen van gelijke kansen Mike Torck (Groen): “Met dit project trekken we de kaart van gelijke kansen. De geschiedenis werd opgetekend door mannen, vanuit het perspectief van mannen. Zo lijkt het vaak ook of enkel zij geschiedenis schreven. We willen iets aan dit onevenwicht doen door het perspectief van de vrouwen expliciet in beeld te brengen. Even waardevol is echter de cultuur-historische insteek. We willen de verhalen verankeren in ons collectieve geheugen. Daarbij onderzoeken we alle mogelijke domeinen: ondernemerschap, onderwijs, vrije tijd, sport, zorg, religie, carnaval, enz… We kiezen er bewust voor om de geschiedkundige periode niet af te bakenen. Zowel verhalen van vrouwen uit het roemrijke Lebbeekse verleden, als van vrouwen die meer recent hun stempel drukten op onze gemeente komen in aanmerking.“

De komende weken gaat het lokaal bestuur in gesprek met de heemkringen en de verschillende vrouwenverenigingen. Schepen Torck: “Zij zijn bijzonder goed geplaatst om mee de schouders te zetten onder dit project. Maar we doen graag appel op àlle burgers. Hoe meer verhalen ons bereiken, hoe beter.” Vraan vannoiëgest: op zoek naar de verhalen over sterke vrouwen in Lebbeke is een gezamenlijk project van de bib, de cultuurdienst en de dienst Burger en Welzijn. Verhalen kunnen gemaild worden naar cultuurdienst@lebbeke.be. Zowel kleine anekdotes als grotere verhalen zijn welkom.