Meer vrouw op straat steekt Dendermondse standbeelden in een nieuw kleedje

Algemeen Dendermonde

Naar aanleiding van internationale vrouwendag vroeg Meer vrouw op straat meer aandacht voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het straatbeeld. Om hun oproep kracht bij te zetten,  staken de leden van Meer vrouw op straat enkele Dendermondse standbeelden letterlijk in een nieuw kleedje.

Vorig jaar voerde Meer vrouw op straat de eerste keer actie in Dendermonde. Gwen Brabants, Babette Brusselmans, Tineke Wauters en Lien Van den Broeck organiseerden op internationale vrouwendag toen een wandeling in Dendermonde, geïnspireerd door het leven van 9 sterke vrouwen in onze stadsgeschiedenis. Ook dit jaar is er een actie. De leden van Meer vrouw op straat vinden dat een gelijke behandeling van mannen en vrouwen ook betekent dat vrouwen vaker vertegenwoordigd moeten worden in het straatbeeld, door onder andere straten en pleinen naar hen te vernoemen, of door een standbeeld aan hen op te dragen.

Sp.a-gemeenteraadsleden Gwen Brabants en Tineke Wauters ijveren daar ook voor in de gemeenteraad. “We hebben vorig jaar sterk geijverd voor meer vrouw op straat, en we hebben het stadsbestuur dan ook kunnen overtuigen om twee vrouwelijke straatnamen op te nemen,” geeft Tineke Wauters aan. Er blijft echter nog heel wat werk aan de winkel, vandaar deze actie. “We willen het werk – veelal achter de schermen – dat vrouwen verrichten expliciet erkennen en zichtbaar maken. Zij verdienen elke dag een standbeeld. We hopen dan ook dat het stadsbestuur hier gevolg aan geeft”, besluit Gwen Brabants.

Meer vrouw op straat lanceerde ook een enquête om te ontdekken welke Dendermondse vrouw volgens de inwoners een standbeeld verdient. De enquête invullen kan nog tot en met 31 maart op https://nl.surveymonkey.com/r/YTJBJ5F