Boommarter opgemerkt in natuurreservaat Donkmeer

Algemeen Berlare

In oktober 2020 werd een boommarter meermaals waargenomen in Berlare. Ook in februari 2021 kon de soort op dezelfde locatie gezien worden. De boommarter werd met een cameraval gefilmd in de reservaatzone Donkmeer, op een perceel in eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vzw Durme staat in voor het beheer van dit natuurreservaat. De laatste waarnemingen in Berlare dateren al van zeker 20 jaar geleden.

“De boommarter is ongeveer even groot als de meer algemene steenmarter, en de verschillen zijn subtiel. De steenmarter heeft een witte keelvlek, bij boommarter is deze keelvlek doorgaans gelig-lichtbruin. De oren van de boommarter staan meer opgericht bovenop de kop, en er is minder ruimte tussen de basis van de oren. De oorschelpen zijn in verhouding tot het gezicht groter uitgevallen.  De kop loopt zowel frontaal als lateraal meestal spitser toe, en de neus is donker”, zegt Joris Everaert van vzw Durme. “De boommarter is ongetwijfeld de meest uitgesproken bosbewoner onder onze marterachtigen: grote, structuurrijke bossen – zowel naald-, loof- als gemengd bos – vormen zijn typisch biotoop. Boomholtes in ongestoorde zones blijken essentieel te zijn als voortplantingsplaats. De oppervlakte van de territoria kan in de grootteorde van enkele honderden hectare zijn. Het grotere territorium van het mannetje overlap doorgaans met één of enkele wijfjesterritoria.”

Het zijn bijzonder lenige dieren en uitstekende klimmers. “Ze kunnen zich, mede dankzij hun lange pluimvormige staart, met het grootste gemak en met hoge snelheid in boomkruinen verplaatsen. Dankzij een speciaal heupgewricht zijn ze perfect in staat op boomstammen naar beneden te lopen. Boommarters zijn vooral actief in de schemering en ’s nachts. Het veelzijdig menu bestaat vooral uit knaagdieren, konijnen, vogels, amfibieën en ongewervelden, maar ook bessen en paddenstoelen”, zegt Joris Everaert nog. “In de meest recente Vlaamse Rode Lijst van zoogdieren (2014) werd de boommarter als ernstig bedreigd beschouwd. In 2000-2001 waren er ook enkele overtuigende zichtwaarnemingen van boommarter in de bossen van Berlare, maar daarna bleef het daar stil. In oktober 2020 dook de otter voor het eerst op in de reservaatzone Donkmeer in Berlare. Een cameraval ingezet door Joris Everaert kon dit dier toen vastleggen op video. Bij het nazicht van enkele beelden blijkt dat er toen ook met zekerheid boommarter op de cameraval verscheen! Ook midden en eind februari 2021 kon de soort op dezelfde locatie gefilmd worden, wat duidelijk wijst op vestiging! Tijdens de laatste jaren is er een lichte toename van de boommarter merkbaar in Vlaanderen, dus we hopen binnenkort ook op bevestiging van voortplanting in Berlare!”

Klik hier voor het filmpje.

 

Foto (c) Joris Everaert – vzw Durme.