Aanvragen inname openbaar domein voortaan digitaal

Algemeen Zele

Iedereen die een verhuislift of een afvalcontainer op straat wil plaatsen, of een grote levering verwacht kan de aanvraag voor de inname van het openbaar domein vanaf 15 februari 2021 digitaal afhandelen.

Via het online platform EagleBe kan iedereen, ook aannemers, die het openbaar domein wenst te gebruiken in een gebruiksvriendelijke omgeving alle noodzakelijke gegevens digitaal invoeren en de vergunningsaanvraag indienen. Zij kunnen bijvoorbeeld exact op een plannetje de te benutten ruimte intekenen en er is een rechtstreeks link met GIPOD, het hinderplatform van de Vlaams Overheid. Daar kan men in real time zien welke hinder er zich op de openbare weg voordoet: werken in uitvoering, andere innames van het openbaar domein, evenementen …

“Op deze manier krijgen onze diensten een duidelijk beeld van de situatie, kunnen ze heel goed inschatten welke signalisatie moet worden aangebracht en worden eventuele conflicten uitgesloten”, lichten Thomas Bauwens en Pieter Herwege, de bevoegde schepenen toe. “Met deze tool creëren we een echte winwin-situatie: de aanvraag doen wordt een pak eenvoudiger en tegelijk realiseren we efficiëntiewinsten bij onze diensten.”

Meer info: https://www.zele.be/vergunninginnameopenbaardomeinensignalisatie