Fietsersbond dient bezwaar in tegen plannen kruispunt Mechelse Poort

Algemeen Dendermonde

De Dendermondse afdeling van de Fietsersbond diende bezwaar in tegen de plannen voor de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort. Zo zouden volgens de belangenorganisatie de fietserstunnels voor problemen kunnen zorgen.

“Het gaat immers in werkelijkheid over tunnels voor zowel voetgangers als fietsers met een bruikbare breedte van slechts 4 meter, waarvan 2,5 meter voor het dubbelrichtingsfietspad en 1.5 meter voor het voetpad”, zegt Pier Tielens van de Fietsersbond. “Daardoor zullen ongevallen gebeuren tussen voetgangers en fietsers en tussen fietsers onderling. Het is onjuist om te spreken over fietstunnels in plaats van over voetgangers- en fietstunnels.”

Naast het bezwaar van 2 verkeersdeskundigen diende de fietsvereniging een nota in van 20 bladzijden om aan te tonen dat het voor fietser en voetganger niet veiliger gaat worden. “Ogenschijnlijk lijken de tunnels een veilige oplossing. Bij nader toezien zijn ze veel te krap bemeten om zeker op spitsmomenten zowel voetgangers en fietsers in 2 richtingen aan te kunnen. Bij hoge fietsintensiteiten worden in Vlaanderen veelal fietstunnels van 6 meter aangelegd. Zeker bij langere tunnels krijgen voetgangers altijd een eigen voetpad in of naast de tunnel. Elders in het openbaar onderzoek spreekt men over ongescheiden, gemengd verkeer. Het dossier van de aanvraag bevat onduidelijkheden. Wel helder is dat de hellingen nogal eens hoger zijn dan het aanvaardbare percentage tot 4%. Ook hierdoor gaan er ongevallen gebeuren tussen de trage, stijgende en de zeer snel afdalende fietsers. Nieuwere soorten fietsen zoals bakfietsen en speed pedelecs vragen om brede dubbelrichtingsfietspaden.”

In het bezwaar van de Fietsvereniging worden nog problemen aangekaart zoals de sociale onveiligheid. “Van de tunnel van 54 meter onder de Scheldebrug ligt de aan- en uitloop verborgen in het groen. Het verhindert elke visuele controle vanuit de Noordlaan, Mechelsesteenweg of bewoonde omgeving”, alsnog Pier Tielens. “Het zal voor veel fietsers moed vragen om hier in de late uren door te fietsen. Nochtans heeft de Vlaamse Overheid zelf richtlijnen opgesteld over sociale veiligheid in tunnels. Deze lijken niet geraadpleegd te zijn.”