WEEKEND | Valentin Dusabe schreef mee aan plan om racisme en discriminatie aan te pakken in het voetbal

Grembergen Weekendbabbel

De Grembergenaar zetelt in de Jeugdraad van de Belgische Voetbalbond. “Een adviesraad waar ideeën worden besproken om ons voetbal te verbeteren. Van daaruit ben ik bij een werkgroep terechtgekomen die discriminatie en racisme wilde aanpakken. Met twintig vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen waren we en ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”, zegt Valentin. “Bij voetbal spelen gender, religie, politieke overtuiging of huidskleur geen rol. Dat laten doordringen bij iedereen, daar wilden we aan werken. Er zijn heel wat gesprekken geweest die uiteindelijk een actieplan als resultaat hebben. Ik kon podcasts maken met Ives Serneels, de bondscoach bij de vrouwen, Roberto Martinez, de bondscoach bij de mannen en met scheidsrechter Jonathan Lardot.”

Het project resulteerde in een actieplan: Come Together. “Er is nog werk aan de winkel, want zo bestaat het bestuur van de Voetbalbond alleen uit witte mannen, maar quota opleggen, daar ben ik niet voor. We moeten er gewoon met zijn allen samen, ook met hulp vanuit de politiek, voor zorgen dat we racisme en discriminatie definitief van onze voetbalvelden bannen. Daarom zullen de federaties meer luisteren naar wat er leeft via het oprichten van een Diversity Board, een kritisch klankbord voor al deze heikele thema’s waarvoor de KBVB momenteel kandidaten zoekt. Om als individu of club gehoord te worden, moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen melden. Dit kan voortaan via rbfa.be/cometogether en via de websites van Voetbal Vlaanderen en ACFF. De komende maanden zal het meldpunt nog toegankelijker worden gemaakt”, alsnog Valentin.

De bond is duidelijk: racisme en discriminatie moeten worden gebannen. “Daarom werd een inclusiemanager aangeworven en komen er projecten en workshops, met alle belangengroepen zoals supporters, scheidsrechters en trainers. Het moet een kruisbestuiving worden van alle kanten. Om te weten hoe discriminatie en racisme in het voetbal evolueren, zal de KBVB samenwerken met hogescholen en universiteiten om zo de effecten van het nieuwe actieplan te meten. Zo was vorig jaar al het VUB-onderzoek over discriminatie rond scheidsrechters en loopt er momenteel een onderzoek met de KU Leuven over discriminatie en racisme in het jeugdvoetbal. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht eind maart 2021. De KBVB beschouwt deze onderzoeken als een must om het actieplan snel en adequaat te kunnen bijsturen waar nodig.”

En als al die zaken nog niet helpen, dan heeft de Voetbalbond ook een stok achter de hand om zij die zich toch nog schuldig maken aan racisme of discriminatie een straf op te leggen. “Wie ondanks de preventie- en sensibiliseringcampagnes zijn boekje te buiten gaat – als speler, staf- of bestuurslid, official of supporter – krijgt voortaan een disciplinaire sanctie via een nieuw orgaan, de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme. De Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme bestaat niet alleen uit juristen maar ook uit mensen met expertise rond discriminatie en zal voortaan alle discriminatiezaken in het prof- en amateurvoetbal behandelen. We zouden een heel evenement opzetten om al die genoemde zaken aan de mensen voor te stellen, maar corona zorgde er ook hier voor dat dat niet kon. De campagne werd intussen toch gelanceerd, we hoefden niet langer te wachten. Via vele kanalen zal ze de juiste mensen bereiken.”

Valentin hoopt dat het allemaal sterk zal verbeteren. “Ik ben vooral superblij dat de Voetbalbond er iets wil aan doen”, besluit hij. “Er zijn heel veel mensen die er al onder hebben geleden. We zetten met Come Together een serieuze stap in de goede richting. Toch raad ik slachtoffers vooral aan om erboven te staan. Mentaal is dat zeer belangrijk. Ik blijf nog actief bij de Jeugdraad, maar op termijn moeten er nieuwe jongeren komen die ons zullen opvolgen om hun mening te zeggen over wat er mis gaat, maar ook over wat er goed gaat in ons voetbal.”