Az Sint-Blasius oefent nieuw Belgisch slachtofferregistratiesysteem

Algemeen Dendermonde

Gisteren vond in az Sint-Blasius een oefening plaats van een nieuw slachtofferregistratiesysteem voor gebruik bij rampen, BITS (Belgian Incident Tracking System). Het systeem werd ontwikkeld door de federale overheid en werd op donderdag 4 maart in az Sint-Blasius voor het eerst in een Belgisch ziekenhuis getest.

Het az Sint-Blasius houdt jaarlijks een rampoefening, waarbij de opvang van slachtoffers in al zijn aspecten wordt geoefend. “In 2017 bleek bij een grootschalige oefening samen met het Rode Kruis en de lokale en federale overheid, dat het systeem om getroffenen te identificeren en te registreren nog niet optimaal was”, zegt Ingrid Baert van az Sint-Blasius. “De overheid had diezelfde vaststelling gedaan in maart 2016, bij de aanslagen in Zaventem en in het metrostation Maalbeek. Toen was gebleken dat informatie over de identiteit en de gezondheidstoestand van getroffenen vaak verloren ging bij de transfer van een slachtoffer van zorgverstrekker naar zorgverstrekker.”

Het registratiesysteem dat intussen door de overheid werd aangekocht, werd vandaag voor het eerst getest in een ziekenhuissetting. “Elk ‘slachtoffer’ – wegens corona tijdens de oefening geen simulant, maar voorgesteld door een papieren fiche – krijgt een polsbandje met QR-code en stickers. Op elk contactpunt waar het slachtoffer voorbij komt, kan de QR-code gescand worden of kan de zorgverstrekker een sticker met QR-code af het polsbandje nemen. Op deze manier wordt elke beweging van het slachtoffer geregistreerd en gevolgd, en kan een tijdelijk patiëntendossier aangelegd worden, toegekend aan de persoon met die unieke QR-code.”

Tim Certyn, spoedverpleegkundige en projectmedewerker ziekenhuisnoodplan in az Sint-Blasius, coördineerde de oefening. “Ook vertegenwoordigers van de Federale Gezondheidsinspectie, de FOD Volksgezondheid en UZ Leuven waren aanwezig en volgden de oefening. Er werden een aantal verbeterpunten vastgesteld, die meegenomen worden om het systeem te optimaliseren. Het is de bedoeling om het systeem op termijn in alle Belgische ziekenhuizen in gebruik te nemen.”

 

Foto’s (c) az Sint-Blasius.