Versoepelingen zorgen voor meer bewegingsruimte voor bewoners Herfstdroom

Algemeen Buggenhout

Vanaf maandag 8 maart zullen er versoepelingen mogelijk zijn in woon-zorgcentrum Herfstdroom. Bij deze versoepelingen ligt de klemtoon op de noden en behoeften van de bewoners.

“Het doet ons plezier kunnen meedelen dat versoepelingen mogelijk worden in woon-zorgcentrum Herfstdroom”, klinkt het. “Deze versoepelingen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en zijn maar mogelijk vanaf een vaccinatiegraad van 90% bij de bewoners en 70% bij medewerkers. Bij ons is deze vaccinatiegraad 99% bij bewoners en 88% bij medewerkers. De versoepelingen kunnen ingaan ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede dosis van het vaccin.”

Concreet betekent dat voor woonzorgcentrum Herfstdroom dat versoepelingen zullen ingaan vanaf maandag 8 maart 2021. “Bij deze eerste versoepelingen ligt de klemtoon op de noden en behoeften van de bewoners. We willen benadrukken dat we voor de toepassing van deze versoepelingen ook een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van alle bezoekers en familieleden. We willen graag stilaan afstappen van het continu controleren of iedereen elke richtlijn wel volgt, maar dat gaat enkel als iedereen hier zijn of haar steentje toe bijdraagt. Het is na vaccinatie van zo goed als alle bewoners en medewerkers nu vooral in het belang van de gezondheid van alle bezoekers dat we de ons opgelegde maatregelen moeten blijven respecteren, ook binnen de muren van het woon-zorgcentrum.

Bewoners kunnen zich vrij bewegen tussen de verschillende afdelingen en mogen vrij gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes. Interne activiteiten binnen het woon-zorgcentrum worden opnieuw opgestart. Voor het bezoek gelden nog wel enkele maatregelen, maar het kan opnieuw plaatsvinden op de kamer van de bewoner.