Kinderopvang zoeken kan nu via speciaal (online) loket

Algemeen Dendermonde

Kinderopvang zoeken is geen evidente klus, want er zijn maar weinig vrije plaatsen en voor vele ouders is dit onbekend terrein. Via het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) wil de stad hier een oplossing voor bieden.

“De zoektocht naar kinderopvang in Dendermonde is wat eenvoudiger geworden. Aanstaande ouders kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang via het digitaal platform Opvang.vlaanderen. Via dit platform krijgen ze een overzicht van alle opvanginitiatieven in de stad en kunnen ze meteen ook een aanvraag indienen bij de opvang van hun keuze”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Heb je als toekomstige ouder bepaalde vragen? Of kom je liever fysiek langs? Dat kan je ook terecht aan het onthaal van Huis van het Kind De Kroon. Samen met de ouders gaan we op zoek naar de gepaste opvang die aansluit bij hun vraag.”

Alle aanvragen worden verzameld in het digitaal platform. “Zo kunnen we het kinderopvanglandschap in Dendermonde in kaart brengen en bewaken we hoeveel vragen naar opvang beantwoord worden of onbeantwoord blijven. Met deze cijfers kunnen we het beleid rond kinderopvang beter afstemmen op de noden. We starten een heuse lanceringscampagne om dit loket in de kijker te plaatsen. Alle kinderopvanginitiatieven in de stad kregen een opleiding en een startpakket om mee aan de slag te gaan. Samen met vroedvrouwen, gynaecologen, huisartsen … zetten we in op begeleiding en ondersteuning van ouders om zo het platform bekend te maken.”

Nog tot 30 april zullen er op verschillende plaatsen in de stad grote badeenden staan. “Deze gekroonde badeenden willen graag op de foto met al wie hen tegenkomt. Maak een selfie bij zo’n gekroonde badeend, post de selfie openbaar op sociale media met de hashtag #igdendermonde en de wedstrijdhashtag #loketkinderopvang. Uit de ingezonden foto’s worden 10 gelukkigen beloond met een fijne prijs”, besluit de schepen.

Lokaal Loket Kinderopvang: www.huisvanhetkind-dekroon.be/kinderopvang.

 

Foto (c) Pexels.