Negen opvangplaatsen extra mogen gecreëerd

Algemeen Zele

De Vlaamse Overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby’s en peuters realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Hiervoor maakte de Vlaamse Regering deze regeerperiode iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor minstens 2.500 nieuwe opvangplaatsen aan inkomenstarief. Gemeente Zele komt in aanmerking voor negen nieuwe opvangplaatsen.

“Agentschap Opgroeien lanceerde op 22 februari 2021 een oproep voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief. Zele is één van de geselecteerde gemeenten en komt in aanmerking voor negen nieuwe opvangplaatsen”, zegt Tineke Lootens (CD&V), schepen van Kinderopvang. “Huidige organisatoren én potentieel nieuwe organisatoren kunnen een aanvraag indienen bij het Agentschap Opgroeien uiterlijk tegen 30 maart 2021. De oproep richt zich vooral op de groepsopvang, maar gezinsopvang is ook mogelijk. Wie een aanvraag indient, is verplicht het lokaal bestuur hiervan op de hoogte brengen.”

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke adviesrol bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod in de gemeente. “In samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben we vooraf vier duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd. Deze criteria kaderen in een coherent gezins- en kansenbeleid waarbij we sterke partnerschappen sluiten met de kinderopvang om zo maximale kansen te creëren voor jonge kinderen en hun ouders”, verduidelijkt Imke Kint, coördinator ROTZ – Huis van het Kind Zele.

“Ook in het kader van armoedebestrijding zijn extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen heel belangrijk. We zijn dan ook verheugd dat er negen nieuwe plaatsen kunnen bijkomen in Zele. Hopelijk dienen verschillende kandidaat-organisatoren een aanvraag in zodat al deze plaatsen kunnen ingevuld worden,” weet schepen Tineke Lootens. De toegekende score van het lokaal bestuur zal mee bepalend zijn voor de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de gemeente. De criteria en beoordelingsprocedure kan je nalezen op de website van Gemeente Zele.

 

Foto (c) Pexels.