… het Atheneum waar ze een complimentwall maakten

Groetjes uit Dendermonde

Het GO! atheneum Dendermonde hecht veel waarde aan verbindende activiteiten op school. “Complimentendag is dan ook het uitgelezen moment om de leerlingen aan te zetten elkaar een complimentje te geven. Er was een heuse complimentwall waarop de leerlingen post-its met complimenten voor hun medeleerlingen plakten. Ook voorgedrukte briefjes werden druk uitgewisseld. Alweer een positieve start van de week op het atheneum!”

Op het GO! atheneum Dendermonde zijn complimenten reeds lang verweven in de schoolcultuur. “De leerkrachten geven bij feedback vaak complimenten en de leerlingen leren dat ook te doen bij peerevaluatie. Samen creëren we een motiverende leeromgeving”, zegt directeur Gerd De Wit.