WEEKEND | Gino van der Vreken over strategisch-commercieel plan voor centrum

Dendermonde Weekendbabbel

Er zijn al wel meer stemmen in het debat rond de herinrichting van de Oude Vest. Bij oppositiepartij Open VLD is het ondernemer Gino van der Vreken die zich roert. Bij uitbreiden over het hele winkelhart. Hij wil dat er meer rekening gehouden wordt met het strategisch-commercieel plan dat Jan Boots in opdracht van het stadsbestuur opmaakte. Een nader woordje uitleg is op zijn plek.

Gino van der Vreken had tot voor kort zelf een handelszaak op de Oude Vest en is ervaringsdeskundige. Voor Open VLD zetelt hij in de oppositie in de gemeenteraad. Hij vindt dat het plan dat Jan Boots uitwerkte in een lade ligt te beschimmelen. “In de zomer van 2019 werd met veel bombarie expert Jan Boots ingehuurd om Dendermonde economisch meer op de kaart te zetten. Een goede keuze van de schepen lokale economie want Boots is één van de grootste experten daaromtrent. Daarbij werd een heel traject gevolgd met interviews, waaronder met ondertekende, en met verschillende overlegmomenten en debatten. Een conclusie daaromtrent hebben wij officieel nooit vernomen. Dat is natuurlijk jammer want dat studiewerk is met geld van de Dendermondse belastingbetaler betaald en met de bedoeling dat wij, inwoners en handelaars, daar achteraf beter zouden van worden.”

Het studiewerk van Jan Boots resulteerde in het Strategisch-commercieel plan voor Dendermonde, afgeleverd op 7 april 2020. “De binnenstad dient verder uitgerust met parkeeraanbod vlakbij de commerciële assen (naast het reeds bestaande) en zal bereikbaar blijven voor alle gebruikers (automobilisten, fietsers, voetgangers). Aangaande de ruimtelijke versterking van het centrum zijn bereikbaarheid en parkeren van groot belang voor het functioneren van de Dendermondse binnenstad. Een uitgebreid aanbod van kortparkeerplaatsen, verspreid over enkele strategische plaatsen in het centrum nabij diensten en winkels (boodschappenwinkels, krantenwinkels, apotheken, banken, edm.), in combinatie met betaalbare en nabijgelegen parkeerpleinen of garages zijn dus een must. Staat er in het plan te lezen”, volgens Gino van der Vreken. “Verder stelt hij dat Dendermonde er niet op is georganiseerd om enkel een flanerend publiek aan te trekken maar het zeker mogelijk wil maken. De ingrediënten zijn hiertoe ook aanwezig. De bereikbaarheid dient dus veel vaker de functionele bezoeken te faciliteren dan de langdurige.”

Er zijn volgens van der Vreken voorbeelden van steden die fun- en runshoppen combineren. “Steden en gemeenten die op een slimme manier dit hebben weten te combineren zijn onder meer Oudenaarde. Ondanks de verzekerde bereikbaarheid heeft het stadsbestuur in overleg met handelaars binnen de 3 maanden corrigerende maatregelen genomen om de snelle bezoeken nog beter te kunnen faciliteren. De kleine lus rond de Markt werd weer opengesteld. Steden zoals Lommel, Tongeren, Diest, Ieper hebben steeds deze bereikbaarheid vooropgesteld, ook bij de herinrichting van de voornaamste winkelassen. Tongeren is vorig jaar overgegaan tot invoeren van shop & go-parkeerplaatsen van maximum 30 minuten over de hele lengte van de Maastrichterstraat, de oudste winkelstraat van het land. In ons winkelhart komt men voor één of twee winkelbezoeken en zal daarvoor niet gaan parkeren in een ondergrondse parkeergarage.”

Jan Boots onderstreept de belangrijkheid van randparkings, zoals De Bruynkaai in zijn plan. “Tijdens ons bijgevoegd punt van oktober aangaande de De Bruynkaai konden we vaststellen dat deze ging halveren. Hoe belangrijk is deze studie dan? Mijn gevoel dat dit eindrapport het daglicht niet mocht zien wordt hierdoor alleen maar versterkt”, alsnog Gino van der Vreken. “Dit dossier moest in een lade blijven liggen beschimmelen. Het stadscentrum zelf dient vlot bereikbaar te zijn, vanuit diverse richtingen. Er moet ook voldoende parkeeraanbod zijn. Klanten die centraal parkeren in de binnenstad, langs de weg of op de voorziene parkings, moeten binnen aanvaardbare wandelafstand binnen het centrum meerdere aankopen of bezoeken kunnen combineren, ook voor gerichte en snelle aankoop. Na bijna een jaar niets meer gehoord te hebben over het werk van Jan Boots ben ik dus op zoek gegaan naar zijn eindconclusies. Dendermonde, en bijgevolg haar belastingbetalers, heeft een dure topexpert ingehuurd en nu vrees ik dat met zijn onderbouwde, en reeds op andere plaatsen beproefde visie, voor Dendermonde geen rekening zal worden gehouden. Dat zou desastreus zijn voor onze inwoners en onze handelaars.”

Gino van der Vreken maakte zijn punt ook op de gemeenteraad. Daar liet de bevoegde schepen weten dat er zeker rekening zal gehouden worden met het plan. Corona zorgt er volgens de meerderheid echter voor dat alles moet herbekeken worden. De diensten gaan met wat Jan Boots bijeenschreef dus weldra aan de slag gaf de schepen mee.