Verwaarloosde gebouwen en woningen belast

Algemeen Berlare

De gemeente Berlare inventariseert de verwaarloosde woningen en andere gebouwen op haar grondgebied. Eigenaars die geen actie ondernemen tegen de verloedering worden belast.

Op de gemeenteraad werd een reglement goedgekeurd dat verwaarloosde panden moet vaststellen, inventariseren en belasten. “Het is een instrument om te voorkomen dat verwaarloosde panden verder verloederen waardoor de gemeente extra taken toebedeeld krijgt”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het reglement duidt de regels voor het opstellen van een register en het objectief vaststellen van verwaarlozing. Daarnaast stelt het ook de belastingtarieven vast. Voor sommige situaties zijn wel vrijstellingen en opschortingen opgenomen.”

Het reglement staat op de website van de gemeente onder de rubriek ‘belastingen en retributies’.