Nieuwe verkeersmaatregelen voor straten rond Dorpsplein

Algemeen Baasrode

In het centrum van Baasrode zijn een reeks tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd als proefopstelling. Met de bedoeling om het er veiliger te maken voor fietsers.

“Al in 2014 had de N-VA-fractie bedenkingen bij de veiligheid van jonge fietsers rond het dorpsplein”, stelt Marius Meremans (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Bij mijn aantreden in 2019 kwamen er vervolgens vragen vanuit beide scholen, maar ook van andere verkeersgebruikers om een veiligere verkeersomgeving te creëren. Raadsleden Bart Nobels en Bart Claes (N-VA), die hier al jaren de mobiliteit opvolgen, wezen ons erop dat ingrepen noodzakelijk zijn. Zeker met de vele fietsende scholieren in de nabije omgeving. Binnen mobiliteit zijn veiligere schoolroutes en een veiligere schoolomgevingen een prioriteit. Daarom zijn we dan ook aan de slag gegaan.”

Er zijn nu enkele maatregelen ingevoerd bij wijze van proefopstelling. “De rijrichting in het noordelijke deel van het Dorpsplein is omgekeerd”, legt de schepen uit. “Vandaag rijdt men hier van Axa richting KBC. We zouden de rijrichting willen laten vertrekken aan KBC en richting Axa laten gaan. Daar komt een stoplijn met stopbord waardoor overstekende en aankomende fietsers beter zichtbaar zijn. Daarnaast zal dit noordelijke deel van het Dorpsplein ook een woonerf worden, wat een maximumsnelheid van 20 km/u oplevert. De Palingbotterstraat is te smal voor tweerichtingsverkeer waardoor auto’s nu vaak op het voetpad moeten rijden. Ook hebben we gemerkt dat auto’s de binnenbocht afsnijden en daardoor in conflict kunnen komen met aankomende fietsers. Daarom wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Net als in het stukje Kloosterstraat tussen het Dorpsplein en de Palingbotterstraat en in de Kloosterstraat tussen het Dorpsplein en de Scheepswerfstraat (richting Scheepswerfstraat). Hierdoor wordt deze straat autoluwer.”

De maatregelen worden omgezet in een tijdelijk verkeersreglement. “Er wordt nagekeken of bijkomende infrastructurele ingrepen vereist zijn. Er zal ook voldoende communicatie voorzien worden om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwe verkeerssituatie. Na een proefperiode wordt de nieuwe situatie geëvalueerd, om vervolgens een definitief verkeersreglement voor te leggen aan de gemeenteraad. Zowel onze dienst Mobiliteit als de politie geven aan dat deze wijzigingen een meerwaarde bieden voor de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. Maar, alles hangt uiteraard af van het individueel verkeersgedrag. Dat geldt uiteindelijk voor elke verkeerssituatie”, besluit Meremans.