Snelheidsremmers bewijzen hun nut

Algemeen Zele

Uit snelheidsmetingen in de Oude Kouterdreef, de Elststraat en de Driesstraat blijkt dat de snelheidsremmers hun doel niet missen. In 2016, vóór de aanleg van de verkeersdrempel, bedroeg de overtredingsgraad in de Driesstraat 42 procent. Die werd nu teruggedrongen tot 17 procent.

“85 procent van de voertuigen rijdt er nu minder dan 51 km/u, een succes als je bedenkt dat de toegelaten snelheid er 50 bedraagt”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V). “In de Elststraat schommelt de overtredingsgraad nog slechts tussen de 6 en 9 procent, afhankelijk van het type snelheidsremmer. Uit de metingen blijkt ook dat het verschil in effect op de snelheid tussen een verkeersplateau en een Berlijns kussen verwaarloosbaar is. Daarom kiezen we voortaan voor Berlijnse kussens. Zij veroorzaken immers minder geluidsoverlast. De snelheidsremmers bewijzen dus wel degelijk hun nut.”

Het gemeentebestuur bekijkt nu samen met de politie waar er bijkomende remmers kunnen worden ingeplant. “In de nabije toekomst zal de politie zich voor snelheidscontroles meer kunnen toespitsen op straten waar het plaatsen van remmers niet mogelijk of wenselijk is.”