Perceel Sportveldstraat wordt vergroend

Algemeen Buggenhout

De gemeente Buggenhout heeft de intentie om jaarlijks 1 perceel te vergroenen. In de Sportveldstraat wordt er binnenkort een stuk grond aangepakt. De gemeente investeert 7.200 euro.

“Groenvoorzieningen in het algemeen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen wateroverlast, droogte, het hitte-eilandeffect, het verlies aan biodiversiteit en anderen”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “De groenblauwe vingers voorzien de sterk bebouwde kernen in zuivere lucht en zuurstof, slaan koolstof op, bufferen water, en zorgen voor verkoeling. Het is dus belangrijk dat er ingezet wordt op een continuïteit van ecologische groenblauwe netwerken en landschapsstructuren die, in een samenhangend geheel, zover mogelijk doorgetrokken dienen te worden tot in de woonkernen. Dit project biedt Buggenhout de kans om reeds een eerste stap te zetten naar een klimaatrobuuste gemeente en eerste groene vinger te realiseren!”

Het terrein aan de Sportveldstraat was vrij van pacht en is in eigendom van het lokaal bestuur van Buggenhout. “De ligging en de vorm van het terrein beknotten sterk de mogelijkheden: er is een zeer smalle toegang tussen de huidnummers 61 en 64 waardoor normale landbouwmachines hier niet door kunnen, het terrein ligt net naast de spoorweg en is lang en smal. Door hier een vergroeningsproject uit te voeren, wordt er groen tot in de sterk bebouwde kern van Buggenhout gebracht, wat in uitvoering is van het afgesloten Burgemeestersconvenant en het goedgekeurde klimaatplan. De gekozen beplanting is klimaatrobuust en draagt bij tot een verbetering van de biodiversiteit. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 7.200,00 euro.”