Lovitas wil CO2-reductie door energie onder bedrijven te verdelen

Algemeen Dendermonde

Het bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld in Dendermonde heeft als ambitie de eerste energiegemeenschap op bedrijventerreinen te worden in Vlaanderen. Lovitas BV, het vehikel achter het project, trekt zo’n 58 miljoen uit voor private investeringen in hernieuwbare energie. In afwachting van de Vlaamse regelgeving diende het project een aanvraag tot regelluwe zone in met de steun van Fluvius System Operator, de werkmaatschappij van de Vlaamse distributienetbeheerders.

Er liggen heel wat onontgonnen economische opportuniteiten in de race naar extra hernieuwbare energie. Verschillende ondernemers staan te trappelen om de handen in elkaar te slaan en werk te maken van gezamenlijke investeringen. Ze willen dit doen door onderling energie uit te wisselen en te flexibiliseren. Het Europees kader rond energiegemeenschappen biedt hiervoor de nodige kansen. Voorlopig botsen ze in Vlaanderen echter nog op een wetgevende muur en een mank faciliterend kader. Hugo Van Den Broecke, voorzitter BC Dendermonde: “In deze moeilijke economische Covid-tijden staan verschillende ondernemers klaar om samen te investeren in hernieuwbare energie. Het Europese herstel- en relancebeleid spreekt expliciet over de noodzaak aan clean technologies en renewables. In het Vlaamse relanceplan blijft het evenwel zoeken naar een strategie rond hernieuwbare energie. Ons project is matuur, heeft een sterke focus en vergt weinig publieke middelen. In het kader van de energiegemeenschappen roepen de strategische adviesraden SERV en Minaraad gezamenlijk op om pilootprojecten te starten. Hierbij een oproep aan de Vlaamse regering om deze aanbevelingen niet in de wind te slaan en volop te kiezen voor ondernemerschap.”

“In deze moeilijke economische Covid-tijden staan verschillende ondernemers klaar om samen te investeren in hernieuwbare energie”

Lovitas BV, het juridische vehikel rond de energiegemeenschap, kon reeds meer dan 40 bedrijven overtuigen om het project te ondersteunen. Voorlopige ramingen schatten de totale investeringen in hernieuwbare energie op 58 miljoen euro. Dit moet resulteren in circa 30 Gwh per jaar aan hernieuwbare energie en een totale CO2-reductie van jaarlijks 6.000 ton. De bedrijven willen samen investeringen in extra PV-panelen, WKK’s, windmolens en batterij-opslag.

Bert Leeman, directeur van Lovitas BV: “ Dit project is al vijf jaar in ontwikkeling en dit in nauwe samenwerking met de bedrijventerreinvereniging op Bosveld/Hoogveld, de Business Club Dendermonde, Stad Dendermonde, POM Oost-Vlaanderen & Intercommunale DDS. We staan klaar om op korte termijn een significante bijdrage te leveren aan de CO2-neutraliteit als de eerste hernieuwbare energiegemeenschap in Vlaanderen. Dit is een geweldige opportuniteit voor Dendermonde en Vlaanderen. We voelen de goesting en het geloof in het project op alle niveau’s. We beseffen dat het energielandschap een complex gebeuren is, maar met de goedkeuring tot regelluwe zone door de Vlaamse regering kunnen wij pionieren en de toekomstige regelgeving in realiteit uitvoeren. Een unieke kans voor Vlaanderen met het oog op de verdere uitrol van de komende regelgeving.”

Pieter-Jan Van De Weghe, manager Smart Energy Link POM Oost-Vlaanderen: “Het project in Dendermonde geldt voor ons als tekstboekvoorbeeld voor het energiesysteem van de toekomst: het samen opwekken en sturen van energie in een cluster van bedrijven.  Met het project van LOVITAS BV als koploper kunnen we een grote stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van een methodologie voor deze energiegemeenschappen. Bovendien komt de technologie uit de koker van Vlaamse bedrijven.“