Carnavalscomités stoppen financiële steun in één pot

Algemeen Hamme

De Vlaamse overheid heeft geld uitgetrokken om het verenigingsleven te ondersteunen. Het Hamse gemeentebestuur verdeelde deze subsidiepot en vergat daarbij de carnavalsgroepen niet. Wat ze bij het Wuitenskomitee toejuichen.

“Het gemeentebestuur erkent hiermee de grote impact die de carnavalsverenigingen hebben op het Hamse sociale weefsel”, zegt Pieter Maes van het Wuitenskomitee. “De toegekende subsidie werd onder de beide carnavalscomités verdeeld, maar we hebben in onderling overleg en samen met schepen Tom Vermeire beslist om ze in één pot te stoppen en zo alle carnavalsverenigingen die in één van beide stoeten waren ingeschreven, een gelijk deel te geven. Hierdoor krijgen alle grote groepen 800 euro en de kleine groepen 200 euro. Wij hopen hiermee onze carnavalsverenigingen te kunnen helpen met de lopende kosten.”

Eerder al besloot het Wuitenskomitee het prijzengeld van de geannuleerde stoet uit te keren aan de groepen. “Deze zijn zwaar getroffen, niet alleen door het afgelasten van de stoeten, maar ook omdat het door de weliswaar levensnoodzakelijke coronamaatregelen onmogelijk is om activiteiten te organiseren om geld in kas te krijgen terwijl kosten zoals de huur van staanplaatsen en dergelijke blijven lopen.”

Foto (c) Pexels.