Gemeente treedt toe tot Poolstok

Algemeen Hamme

Het gemeentebestuur Hamme koopt een aandeel bij Poolstok, een aankoopcentral voor personeel-en organisatiebeleid (P&O) in zijn globaliteit verder te professionaliseren.

“Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke en para-publieke sector in Vlaanderen”, legt burgemeester Herman Vijt (CD&V) uit. “Het is sinds 2000 operationeel, en telt momenteel ruim 400 vennoten, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, huisvestingsmaatschappijen en zorginstellingen. Poolstok fungeert als een aankoopcentrale die diensten verwerft via raamcontracten die bestemd zijn voor haar vennoten. Het levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, uitzendarbeid als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching, communicatie, en dergelijke meer.”

Bijgevolg kan elke vennoot gebruik maken van de meer dan 70 afgesloten raamovereenkomsten binnen meer dan 15 verschillende P&O domeinen. “Poolstok werkt daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na een grondige marktvergelijking en met correcte toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en garandeert de meest gunstige tarieven. De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid. We kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen van elk 24,79 euro aangekocht. In totaal komt het neer op een bedrag van 2.082,36 euro voor onze gemeente.”