Samen tegen menstruatie-armoede verdeelt 20 dozen menstruatieproducten aan vier vzw’s

Algemeen Dendermonde Lebbeke

Amper 3 maanden na de opstart van een spontane inzamelactie voor menstruatieproducten kunnen de vrijwilligers van Samen tegen menstruatie-armoede al 20 ingezamelde dozen bezorgen aan 4 vzw’s.

Na de mediaberichten over menstruatie-armoede in Vlaanderen, staken enkele vrijwilligers uit Dendermonde en buurtgemeenten virtueel de koppen bij elkaar. De groep wil enerzijds concreet helpen door menstruatieproducten in te zamelen en te herverdelen aan meisjes en vrouwen die er nood aan hebben en anderzijds werk maken van een structurele oplossing voor dit aspect van armoede. “In november 2020 zijn we gestart met een particuliere inzamelactie voor maandverbanden en tampons. Deze inzamelactie kende een groot succes, want nauwelijks 3 maanden later kunnen we een eerste  lading van 20 dozen ingezamelde menstruatieproducten overhandigen aan 4 lokale vzw’s: De Tondeldoos, Vergeet de Kinderen Niet!, VErTeL en Welzijnsschakel De Samenvloeiing. Deze vzw’s zullen de ingezamelde producten verdelen aan meisjes en vrouwen die zich die producten om financiële redenen niet kunnen aanschaffen”, zegt Lies Knapen, mede-initiatiefnemer van Samen tegen menstruatie-armoede.

“Het kan immers niet dat meisjes spijbelen op school of vrouwen zich ziek melden op het werk omdat ze geen toegang hebben tot de nodige menstruatieproducten. Toch leert een recente rondvraag van Caritas vzw dat dit voor 5% van de meisjes en vrouwen het geval is.” Rita De Vis, voorzitter ad interim van De Tondeldoos, beaamt dat dit probleem zich ook in Dendermonde stelt: “Wij krijgen heel vaak de vraag van de gezinnen die wij ondersteunen naar maandverband en andere producten. Mensen in armoede moeten altijd schipperen en keuzes maken. En als er moet gekozen worden tussen eten of andere ( vaak even noodzakelijke) aankopen, wordt er gekozen voor eten en dan nog in de eerste plaats voor de kinderen.”

Achter de schermen overleggen de vrijwilligers van Samen tegen menstruatie-armoede met de stads- en gemeentediensten van Dendermonde en Lebbeke voor meer structurele oplossingen. Zo maken ze werk van bijvoorbeeld plaatsing van vaste inzamelboxen in samenwerking met De Kroon Dendermonde en OCMW Lebbeke. Daarnaast wil Samen tegen menstruatie-armoede ook overleggen met de secundaire scholen van Dendermonde om te bekijken welke rol zij kunnen spelen. Mensen die zelf menstruatie-producten willen doneren, vinden de lijst met inzamelpunten op samentegenmenstruatiearmoede.be of op de Facebookpagina Samen tegen menstruatie-armoede.