Buurtweg 258 afgeschaft zodat verenfabriek kan uitbreiden

Algemeen Lebbeke

De laatste vijftig meter van buurtweg 258 in de Lange Weverstraat wordt afgeschaft. Zo kan de verenfabriek die wil uitbreiden en daartoe een stuk grond met de buurtweg op aankocht haar plannen waarmaken.

De firma in de Lange Weverstraat kon een stuk grond kopen dat in kmo-zone ligt. Maar er loopt nog een deel van een buurtweg over. “Die buurtweg 258 werd al grotendeels afgeschaft bij de aanleg van kmo-zone D’Helst in 1994”, geeft schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) aan. “De 50 meter waarover hier sprake lag nog buiten die zone. Maar om een omgevingsvergunning te kunnen uitreiken voor de uitbreiding van het bestaande industriegebouw dient die buurtweg dus eerst afgeschaft te worden.” De afschaffing werd op de gemeenteraad goedgekeurd.